Nieuwe Corporate Governance Code, heb jij hem al gezien?

In de nieuwe code hebben meer maatschappelijke thema’s een plaats. Een belangrijke wijziging in de nieuwe code is bijvoorbeeld dat bestuurders verantwoordelijk zijn voor duurzame lange termijn waardecreatie en dat ze de belangen van stakeholders moeten meewegen.

leadership

De Corporate Governance Code, ook wel bekend als de code-Tabaksblat, is een gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven. De regels die in de code staan, moeten zorgen voor meer transparantie in de jaarrekening, een betere verantwoording aan de Raad van Commissarissen en meer zeggenschap en bescherming van aandeelhouders. Op 20 december 2022 is de code geactualiseerd.

De Corporate Governance Code is in het leven geroepen om de belangen te beschermen van aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbenden. In de code staan regels voor de relatie tussen het bestuur, de raad van commissarissen en aandeelhouders. Ook wordt omschreven hoe het bestuur en het toezicht daarop zijn ingericht en hoe het bestuur uitleg geeft. Verder omschrijft de code onder meer de positie van de aandeelhouders en dat vennootschap en bestuurders geen tegengestelde belangen mogen behartigen. Beursgenoteerde bedrijven in Nederland zijn verplicht om de code na te leven volgens de pas toe of leg uit-regel. Dat betekent dat ze de bepalingen moeten gebruiken, of anders in het jaarverslag moeten uitleggen waarom ze dat niet doen.

Deskundigheidsbevordering
De nieuwe Corporate Governance Code is een actualisatie van de code uit 2016. De hernieuwde code geeft aan dat de samenleving transformeert op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. In de code staat dat bestuurders en commissarissen ‘deskundig dienen te zijn’ op het deze gebieden én dat zowel digitalisering als duurzaamheid onderdeel moeten zijn of worden van hun training en opleiding.

Meer maatschappelijke thema’s
In de nieuwe code hebben meer maatschappelijke thema’s een plaats. Een belangrijke wijziging in de nieuwe code is bijvoorbeeld dat bestuurders verantwoordelijk zijn voor duurzame lange termijn waardecreatie en dat ze de belangen van stakeholders moeten meewegen. Een andere actualisatie is dat vennootschappen beleid moeten opstellen voor diversiteit en inclusie voor de hele onderneming. Vennootschappen moeten voortaan jaarlijks verslag doen over de effecten van hun handelen op mens en milieu, betrokkenheid van stakeholders en in hoeverre zij hun doelstellingen hebben behaald.

De code bekijk je hier