De zorg staat bol van de uitdagingen en veranderingen

Groeiende complexiteit vraagt om écht leiderschap.

De zorg staat bol van de uitdagingen en veranderingen

De publieke en private zorgsector staat voor tal van uitdagingen. De zorgvraag stijgt, de kostendruk neemt toe, de urgentie om zorg betaalbaar te houden groeit, klanten en de maatschappij vragen steeds meer van de zorg, er treden meer en andere aanbieders toe op de zorgmarkt, technologische vernieuwingen razen door én zowel de maatschappelijke perceptie als de vakmatige opvattingen over gezondheid veranderen fundamenteel. Daarnaast heeft Covid-19 nog steeds grote gevolgen en zullen we de effecten nog lang merken. Het zijn slechts enkele van de vele trends en ontwikkelingen die illustreren dat de groeiende complexiteit vraagt om vernieuwend, écht leiderschap. 

 

De zorg staat bol van de uitdagingen en veranderingen

'Sterk leiderschap in de zorg vraagt om waardegedreven ondernemerschap'

De zorg is de afgelopen jaren sterk veranderd. Een zorgorganisatie is steeds meer onderdeel van een (sector overstijgend) ecosysteem geworden, waarin onderlinge verbondenheid centraal staat. Volgens Niels van Tent, senior consultant bij Ebbinge, is loslaten het hoofdingrediënt van krachtig leiderschap in de zorg.
Lees het artikel

The best of both worlds
De zorg vraagt om leiders die adaptief zijn door mee te bewegen met de sector en stakeholders én die ergens stevig voor staan en gaan. Waardoor ze talenten en teams kunnen verbinden aan een collectieve aspiratie. 

Er zijn bestuurders en directeuren nodig die verandering kunnen realiseren en radicaal anders kunnen samenwerken, binnen en buiten de keten. Leiders die hart hebben voor publieke waarde en de patiënt of cliënt en die tegelijkertijd ondernemend, marktgericht en risicobereid zijn. Die een leidende visie ontwikkelen en concrete keuzes maken, maar die ook durven te vertrouwen op anderen en kunnen loslaten. Die integer en transparant handelen en zichtbaar zijn in een kritischer maatschappelijk speelveld. 

Lead our future
Wij geloven dat de zorg smacht naar ondernemerschap en ondernemende leiders, bestuurlijk en toezichthoudend. Leiders die kunnen omgaan met de genoemde spanningen en steeds het beste van de twee werelden kunnen combineren. Ebbinge is gespecialiseerd in het vinden van deze échte leiders voor de zorg, die de zorg begrijpen en tegelijkertijd een nieuw geluid brengen. 

Ons team
Ons team Zorg & Gezondheid werkt voor publieke en private organisaties binnen de markt van GGZ, ouderen- en jeugdzorg, welzijn, ziekenhuizen en health tech & life sciences. Dit ervaren team brengt duurzaam en gezond ondernemerschap en leiderschap in binnen deze gereguleerde sector. 

Contact

Wil je contact opnemen? De volgende mensen kunnen je hierbij helpen.

Niet gevonden wat je zocht?

Ontdek alle Diensten en Expertises , lees onze Leadership Insights of neem Contact op.