Onderwijsleiders met oog voor maatschappelijk belang

Écht leiderschap als basis voor fundamentele transformatie

Onderwijsleiders met oog voor maatschappelijk belang

De onderwijssector is bijzonder breed en divers. Hét onderwijs bestaat niet: het is te verschillend om te typeren in een paar ontwikkelingen. Toch zien wij wel één sectorbrede tendens: de beweging terug naar de grondgedachte van het onderwijs. Educatie als bron van kansengelijkheid. Als vormer van zelfstandige en kritische individuen. En als motor van onze kenniseconomie en innovatie. 

 

Onderwijsleiders met oog voor maatschappelijk belang

Échte leiders in het onderwijs
Tegelijkertijd ondergaat het onderwijs een belangrijke transformatie als gevolg van technologische en maatschappelijke veranderingen. Het levert een interessante spanning op met de beweging naar de originele bedoeling. En dus zijn er nieuwe, échte leiders nodig. Talenten, vast en interim, die niet alleen oog hebben voor de vernieuwing in het onderwijs, maar die – paradoxaal genoeg – ook hernieuwd oog hebben voor en belang hechten aan de oorspronkelijke onderwijsopvatting.

Lead our future
Dé leiders in het onderwijs van de toekomst? Dat zijn wat ons betreft de leiders die dit maatschappelijk belang kunnen combineren met de kwaliteit om het onderwijs op fundamentele en ondernemende wijze te veranderen. Met deze overtuiging zet Ebbinge zich in voor de kwaliteit van leiderschap en toezicht in het onderwijs. 

Ons team
Ons team Onderwijs werkt voor het onderwijs in brede zin: zowel universiteiten, hogescholen,  mbo’s als andere (private) onderwijsorganisaties. We kennen de leiders en de toezichthouders die hier nodig zijn. 

 

Contact

Neem contact op. De volgende mensen kunnen je helpen.

Niet gevonden wat je zocht?

Ontdek alle Diensten en Expertises , lees onze Leadership Insights of neem Contact op.