Privacy Statement

Ebbinge heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van haar diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en kandidaten, en zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens. Ebbinge respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites (ebbinge.nl, ebbinge.be, ebbingecampus.nl, investmentprogram.nl) en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Gebruik Persoonsgegevens

Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Ebbinge en zich wil inschrijven als kandidaat kan dit doen door zich aan te melden vis ons online aanmeldformulier (eventueel op een van de openstaande posities) of door persoonlijk contact. Daarmee geeft u ons persoonlijke informatie. Ebbinge gebruikt de persoonlijke informatie voor een aantal doelen, namelijk om een kandidaat a) in te schrijven in het kandidatensysteem, b) in contact te brengen met opdrachtgevers voor wie Ebbinge openstaande posities invult, c) in het kandidatensysteem te houden voor matching met toekomstige functies. Kandidaten die zich via een site of na persoonlijk contact aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.

Bewaartermijn

Ebbinge bewaart de persoonlijke informatie om de bovengenoemde doelen te bereiken voor een periode van 12 maanden. Persoonlijke informatie van kandidaten die Ebbinge met opdrachtgevers deelt, wordt ook voor een periode van maximaal 12 maanden bewaard. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd, tenzij de kandidaat aangeeft dat Ebbinge de persoonlijke informatie voor eenzelfde periode mag blijven gebruiken voor matching op toekomstige functies.

Inzage, correctie en verwijdering

Een kandidaat mag altijd weten welke persoonlijke informatie Ebbinge bewaart. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via privacy@ebbinge.nl. Een verzoek wordt binnen 4 weken behandeld.

Opslag en beveiliging

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die Ebbinge bedrijfsmatig gebruikt. Deze data wordt opgeslagen binnen de EU. De applicaties van Ebbinge worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of gebruik.

Derde partijen

Ebbinge schakelt voor haar dienstverlening in sommige gevallen externe dienstverleners in die de persoonlijke informatie van kandidaten ontvangen. Denk aan externe leveranciers van Ebbinge voor bijv. kantoorautomatisering, opslag, e-mail, telefoniediensten. Deze externe partijen mogen de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor die reden en het is ze niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Algemeen/website

Ebbinge blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt daarom geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard: het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Daarvoor gebruiken de Sites van Ebbinge maar 1 cookie, te weten: Google Analytics. Google Analytics is een analytisch cookie waarvoor u vooraf geen aparte toestemming hoeft te geven. Met behulp van deze informatie kan Ebbinge de website blijven optimaliseren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan periodiek worden gewijzigd door Ebbinge. Kandidaten van wie Ebbinge persoonlijke informatie houdt, worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Dit Privacy Statement is afgegeven door:

Ebbinge BV
De Cuserstraat 87
1081 CN Amsterdam

V19042018