Maak plaats voor de nieuwe generatie toezichthouders: ‘Jongeren kijken anders naar de maatschappij’

Het nieuwe kabinet toetst het regeerakkoord aan de belangen van volgende generaties. Deze ‘generatietoets’ moet ook zijn weg vinden naar het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door jongeren een stem te geven in de Raad van Commissarissen. Daarover ging het webinar voor commissarissen en bestuurders, georganiseerd door Ebbinge, MVO Nederland en Change Inc.

leadership

Bekijk hier het webinar terug

“Sommige generaties zijn meer vertegenwoordigd dan anderen in de boardroom. Daar willen wij verandering in brengen”, begint Nikki Trip (geboortejaar 1997). Trip is oprichter van de politieke beweging Stem op een Jongere en Aandeelhouder van de Toekomst. Daarnaast is ze mede-initiatiefnemer van 2100, een netwerk van aankomende en gevestigde bestuurders dat zich inzet voor brede welvaart. Trip: “Ik ben van plan er in het jaar 2100 nog te zijn. Maar als we dan een fijne en gezonde wereld willen, hebben we in het bedrijfsleven wel die blik vooruit nodig.”

Zoekende commissaris

Maar als jonge commissaris kan het best intimiderend zijn om je plek te vinden tussen ervaren toezichthouders, weet Margot Scheltema (1954), commissaris bij onder andere De Nederlandsche Bank en Nedap. Scheltema begeleidt (jonge) onervaren mensen in het begin van hun commissarisschap. “In mijn begindagen als commissaris was ik zelf op zoek naar de rol die ik moest spelen. Als je relatief weinig werkervaring hebt, is het soms best een uitdaging om je stem te laten horen.”

Daarom adviseert Scheltema beginnende commissarissen in ieder geval twee dingen als ze hun plek in een raad willen vinden: “Leer het bedrijf en het verdienmodel door en door kennen. Zorg daarnaast dat je investeert in de mensen om je heen, zowel je medecommissarissen als de raad van bestuur. Leer hen kennen en ontdek wat ze drijft.”

Urgentie van klimaatverandering

Voor Scheltema en Trip staat het belang van generatie-diverse raden en besturen buiten kijf. “Jongeren kijken op een andere manier naar de maatschappij”, zegt Trip. “Ze brengen van nature een langetermijnvisie mee, simpelweg omdat ze onderdeel zijn van de toekomst. Verder hanteren de aankomende bestuurders van 2100 een brede welvaartsvisie. Ze zijn zich bewust van de urgentie van klimaatverandering. Want laten we wel wezen, de aarde staat in de fik.” Scheltema valt Trip bij. “Jonge mensen nemen het perspectief mee van jonge consumenten en werkzoekenden. Juist in een tijd waar bedrijven worstelen met het aantrekken van nieuwe talent is dat laatste perspectief heel waardevol.”

Raadsleden vullen elkaar aan

Scheltema ziet bij jonge commissarissen soms enige terughoudendheid aan een tafel vol ervaren mensen. “Dat willen we doorbreken. Een commissaris heeft maar weinig momenten van invloed. Daarom is een goede voorbereiding vereist. Zorg dat je een visie hebt over de onderwerpen die aan bod komen. Je hebt misschien minder werkervaring, maar je hebt wel degelijk een unieke inbreng.”

Het is minstens zo belangrijk dat er aan de overlegtafel ruimte wordt gemaakt voor nieuwe inzichten. Gelukkig ziet Trip dat steeds meer bestuurders open staan voor jong geluid. “Het is mooi om te zien als bedrijven echt hun best doen om een raad te creëren met zoveel mogelijk verschillende perspectieven. Want alleen als conventies worden uitgedaagd, word je als bedrijf toekomstbestendig.”

Ode aan het ongemak

Het overkoepelende thema van de webinarreeks die MVO Nederland, Ebbinge en Change Inc. dit jaar organiseert is ‘ode aan het ongemak’. “Er zou wat mij betreft veel meer ongemak bij commissarissen mogen zijn”, zegt Scheltema. “Iedereen moet zich afvragen of de huidige koers wel voldoende op de lange termijn en toekomstige generaties is gericht. Dat is primair de opdracht van een RvC.”

“En dat gesprek aangaan kan best ongemakkelijk zijn”, zegt Trip. “Het gesprek over het klimaat moet gevoerd worden. En dat is niet per se een gezellig onderwerp. Puur praktisch gaat het er om dat er in een RvC plek wordt gemaakt voor nieuwe personen. Komt er dan een stoel bij of levert iemand die al lang zit zijn plek in?”

Aandacht voor de lange termijn en diversiteit

Trip en Scheltema zijn ervan overtuigd dat dit ongemakkelijke gesprek gevoerd moet worden. Trip: “We moeten zorgen dat de juiste mensen op de juiste plekken terecht komen. Het liefst zo snel mogelijk. Want de tijdspanne om dingen te veranderen wordt met de dag kleiner.”

Scheltema: “Executive searchbureau’s als Ebbinge hebben hier ook een belangrijke rol te spelen. Zij worden ingeschakeld als lege plaatsen gevuld worden. Natuurlijk is het belangrijk om te luisteren wat de klant wil, maar je moet ook kijken naar wat het bedrijf nodig heeft. Als er bij het opstellen van een profiel geen aandacht wordt besteed aan de lange termijn en diversiteit, dan moet het searchbureau daar vragen over stellen en deze overwegingen meenemen bij het opstellen van de longlist.”

Gepubliceerd door Change Inc. op 21 april 2022