Het leiderschap van Karin Driessen, Directeur Finance & Control bij Vitens

'Goede mensen om je heen zijn heel belangrijk'

het-leiderschap-van

Wat voor leiderschap verwachten we van een Directeur Finance of een CFO? Sanne Del Tin van Ebbinge sprak met Karin Driessen, directeur Finance & Control bij drinkwaterbedrijf Vitens en voorheen CFO van Sanquin. 

Je zit nu zo’n anderhalf jaar bij Vitens, hoe bevalt het je?
Goed! Het is heel dynamisch, ik heb met allerlei verschillende onderwerpen te maken. Van reguleringsvormen die niet passend zijn, tot nieuwe investeringsopgaven en het zoeken van andere vormen van financiering. Het is een heel breed aandachtsgebied, dat maakt het interessant. We willen groeien in onze financiële voorspelbaarheid en hoe we daarop sturen. Daar moeten we echt nog een ontwikkeling voor doormaken. Daarnaast ben ik ook bezig met de lobby over de WACC; de reguleringssystematiek op basis waarvan de winst voor drinkwaterbedrijven wordt bepaald. Dat knelt nogal, nu we met een hele grote investeringsopgave zitten voor de toekomst.

Wat is de grootste uitdaging daarin?
Klimaat, droogte en problematiek rondom bijvoorbeeld vergunningen zijn serieuze uitdagingen voor Vitens. Wij hebben ook een aantal bedrijven niet kunnen aansluiten, omdat we de ruimte en de vergunningen niet hebben. Water is echt wel schaars geworden. We moeten kijken naar andere manieren van water winnen en daarnaast blijft de bevolking groeien, waardoor er steeds meer water nodig is. Dat zorgt ervoor dat de investeringsopgave groot is, terwijl je tegelijkertijd maar weinig winst mag maken. De investeringsopgave is ook zodanig groot dat we nu naar andere vormen van financiering moeten zoeken en dat is best een uitdaging.

Wat is jouw rol hierin?
Ik moet ervoor zorgen dat we die investeringen kunnen financieren, ook met de beperkingen die we hebben in de hoeveelheid winst die we mogen maken. Door de omvang van de investeringsopgave en een eigen vermogenspositie die te weinig groeit wordt het steeds lastiger om vreemd vermogen aan te trekken. Maar mijn rol is veel breder dan alleen maar geld regelen. Als je aan de eisen van financiers wil voldoen, moet je financieringsplan voorspelbaar zijn, je resultaten moeten voorspelbaar zijn, daar kunnen we echt nog wel een slag in maken. Control zit dicht op de business en we moeten de business daarin ook echt ondersteunen, want dit gaat niet vanzelf. Je kan niet meer zeggen dat je een X-bedrag nodig hebt en er vervolgens niets mee doen, of juist voorspellen dat je weinig kosten gaat maken en die vervolgens wel hebt. Voorspelbaarheid is belangrijk. Je moet kunnen sturen op resultaten en daarover ook kunnen rapporteren. Daar werken we hard aan.

‘Finance is maar één onderdeel van het geheel, we moeten ook voorloper zijn om die samenwerking te zoeken en andere afdelingen challengen om met elkaar samen te werken’

Wat vraagt dat van jouw leiderschap en wat vind je hier zo leuk aan?
Die verandering teweegbrengen, vind ik interessant. Al vind ik wel dat het niet erg snel gaat. Het is uiteindelijk een cultuurverandering, dus dat vraagt veel tijd. Er zijn al wel stappen gemaakt, maar op sommige afdelingen moet het besef dat de wereld is veranderd, echt nog verder doordringen. Het is aan mij om de goede mensen op de goede plek te krijgen en de business te challengen. Ik heb een heel nieuw MT mogen uitkiezen, daar ben ik heel blij mee. Goede mensen om je heen zijn heel belangrijk. Daar krijg ik energie van. Dat het team zoveel bewerkstelligt.

Het gaat je iets te traag zeg je, zegt dat wat over jou of over de organisatie?
Over beide, denk ik. Vitens is echt een publieke organisatie en dat merk je. De veranderbereidheid is kleiner dan bij commerciële bedrijven. Veel afdelingen werken op hun eigen postzegeltje. Dat hele ketendenken zit er nog niet echt in. Je moet van elkaar weten waar je mee bezig bent en welke projecten er spelen, ook op de langere termijn. Ik heb daar ook een belangrijke rol in. Als ik plannen zie op het gebied van finance, moet ik me afvragen of dat ook andere afdelingen raakt. Daarnaast overzie je als finance ook de gehele organisatie, waardoor je ook afdelingen met elkaar kunt verbinden. Finance is maar één onderdeel van het geheel, we moeten ook voorloper zijn om die samenwerking te zoeken en andere afdelingen challengen om met elkaar samen te werken.

Zijn er nog andere transities die spelen bij Vitens?
Duurzaamheid is natuurlijk heel belangrijk. We zijn al best een eind op weg, maar we willen altijd net een stapje verder gaan. Onze ambitie is niet voor niets ‘elke druppel duurzaam’, dus dat willen we ook laten zien. Hierin past ook dat we bijvoorbeeld groene financieringen willen, alles raakt elkaar. Dit is voor mij een nieuw aandachtsgebied en dat vind ik leuk.

‘Het was nooit mijn doel om CFO te worden, maar ik ben wel heel gedreven om mijn werk goed te doen. Ik denk dat die gedrevenheid me ver heeft gebracht’

Ben je ambitieus?
Niet per se. Ik heb geen vastomlijnd plan of beeld van de toekomst. Het gaat een beetje vanzelf zoals het gaat. Ik ben van jongs af aan gewend om mijn eigen plan te trekken. Mijn zusje is gehandicapt. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik snel zelfstandig ben geworden en dit neem ik weer mee in mijn werkende leven. Ik  geef anderen ook veel verantwoordelijkheid en vrijheid. Ik geloof in hard werken. Het was nooit mijn doel om CFO te worden, maar ik ben wel heel gedreven om mijn werk goed te doen. Ik denk dat die gedrevenheid me ver heeft gebracht.

Hoe lukt het je om balans te houden met je privéleven?
Soms is dat lastig inderdaad. Als ik eens mee ga op een schoolreisje, betekent dat dat ik op zondag moet werken. Dat is de ruimte die je moet maken. Zeker met kleine kinderen is die balans lastig. Ik heb twee kinderen, van zeven en negen, de oudste heeft onlangs voor het eerst de sleutel mee gekregen om een half uurtje alleen te zijn. Maar die jongste kan ik nog niet alleen laten. De kinderopvang kampt, net als alle andere sectoren, met personeelstekort, dus je kan vrijwel nooit extra opvang krijgen. Dat maakt de combi werk en privé wel extra lastig. Ik vind het voor mezelf belangrijk om zinvol werk te doen. Ik ben geen moeder die alleen maar moeder kan zijn. Je moet een goed netwerk om je heen verzamelen, dat is heel belangrijk.

Wat weten de meeste mensen niet over jou?
Ik houd van echte vrouwenromans. Ik lees altijd voordat ik ga slapen, ik vind het fijn om op deze manier rust te krijgen. Ook meer ontspannende TV en films vind ik leuk, laat mij ’s avonds maar gewoon lekker rustig doen.

Fotografie: Pieter Bas Bouwman