EU-parlement stemt in met vrouwenquotum voor bedrijven

Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met een wet voor een Europees quotum voor vrouwen in raden van toezicht en bestuur.

nieuws

Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met een wet voor een Europees quotum voor vrouwen in raden van toezicht en bestuur. Vanaf 30 juni 2026 moet de raad van commissarissen van een beursgenoteerd bedrijf met meer dan 250 werknemers voor 40 procent uit vrouwen bestaan, of ten minste 33 procent van de commissarissen én de leden van de raad van bestuur. De EU-landen kunnen zelf kiezen welk quotum ze willen hanteren.

Nederland heeft sinds begin dit jaar al de wettelijke eis dat een van elke drie commissarissen van grote bedrijven vrouw moet zijn. “Quota werken: in Europese landen waar al een quotum van kracht is zoals in Nederland en België, zijn stappen gezet richting meer vrouwen aan de top”, zegt PvdA-Europarlementariër Lara Wolters, die onderhandelaar was namens het parlement. “In landen zonder bindend quotum, zoals Polen of Luxemburg, is gemiddeld genomen juist weinig tot geen vooruitgang te zien.” Ze noemt wetgeving daarom “broodnodig”.

Het quotum gaat niet alleen voor vrouwen gelden, maar ook voor mannen als juist zij ondervertegenwoordigd zijn. Maar dat komt veel minder vaak voor. De Europese wet verplicht lidstaten ook tot effectieve sancties voor bedrijven die zich niet aan de quota houden, zoals boetes of het uitsluiten van bedrijven van aanbestedingen. Landen die voor half juni 2026 op eigen kracht het quotum lijken te gaan halen, hoeven niet direct gebruik te maken van de Europese wet. Dit is volgens Wolters het geval voor Nederland.

Het is tien jaar geleden dat de Europese Commissie al wetsvoorstellen voor een vrouwenquotum indiende om het glazen plafond in het bedrijfsleven te doorbreken. Maar een aantal landen, waaronder Duitsland en aanvankelijk ook Nederland blokkeerde de wetgeving. “Er zijn vrouwen zat die zijn gekwalificeerd voor topbanen”, reageert de voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen tevreden. “Met deze wet zullen we ervoor zorgen dat vrouwen ze ook krijgen.”