Een op de tien mensen ervaart discriminatie op werkplek

Een op de tien werknemers voelde zich vorig jaar gediscrimineerd op hun werk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat aangeeft dat deze groep de meeste discriminatie ervaart op basis van afkomst, huidskleur, nationaliteit of leeftijd. De medewerkers kregen daarover bijvoorbeeld opmerkingen of werden genegeerd of buitengesloten.

nieuws

Zo’n 2,8 procent van de ongeveer 61.000 onderzochte werknemers ervoer discriminatie op basis van afkomst, huidskleur of nationaliteit. Leeftijdsdiscriminatie wordt het meest ervaren door werknemers tot 25 jaar en 65-plussers. CBS-deskundige Luuk Hovius stelt dat deze ervaringen per persoon en per situatie kunnen verschillen. “Ouderen bijvoorbeeld, kunnen het idee hebben dat zij minder kansen krijgen voor ontwikkeling en promotie in vergelijking met jongere werknemers. En jongeren kunnen opmerkingen krijgen en zich daardoor niet serieus genomen voelen, bijvoorbeeld dat ze nog maar net komen kijken bij een bedrijf.”

De manieren waarop discriminatie op de werkvloer plaatsvindt, lopen volgens de onderzochte medewerkers uiteen. Zo geeft 18 procent aan minder aantrekkelijk werk te moeten doen, 17 procent zegt een lagere beloning te krijgen voor hetzelfde soort werk dat wordt gedaan door collega’s. Extremere vormen van discriminatie, zoals geweld, bedreigingen en agressief gedrag, kwamen volgens het CBS minder vaak voor: 6 procent van de werknemers geeft aan een van deze vormen te hebben ervaren op hun werkplek.

Een vergelijking met eerdere jaren kan volgens Hovius niet worden gemaakt. Het CBS is namelijk overgestapt op een andere onderzoeksopzet en -vraagstelling, meldt hij. Ook een internationale context, dus hoe de discriminatie op de werkvloer in Nederland zich verhoudt in vergelijking met het buitenland, is niet meegenomen in het onderzoek.

Uitzendbureau Tempo Team heeft laten onderzoeken in hoeverre jongvolwassenen, in de leeftijd van 18 tot 34 jaar, pesten, racisme of discriminatie ervaren op hun werk. Daaruit kwam naar voren dat vier op de tien van hen vinden dat werkgevers tekortschieten in het voorkomen van dit gedrag.