Echt leiderschap voor positieve verandering

‘Hoe kan je succesvol zijn in een wereld die faalt’, vroeg Feike Sijbesma, de topman van DSM, zich af in een interview in de Volkskrant. Succes is meer dan alleen zakelijk, financieel succes voor de organisatie zelf, het vraagt van een topvrouw of -man ook dat hij of zij een positieve bijdrage levert aan die falende wereld.

nieuws

Echt leiderschap voor positieve verandering

Het vraagt van een leider dat hij impact heeft en bijvoorbeeld bijdraagt aan een circulaire, inclusieve en klimaatneutrale toekomst. Succesvol leiderschap is daarmee een combinatie van zakelijkheid en menselijkheid, het vraagt om impact zowel binnen als buiten de organisatie. Het vraagt ook om het nemen van verantwoordelijkheid voor meer dan het eigen belang of organisatiebelang.

Afgelopen jaren zijn er al veel bedrijven ‘opgestaan’ die breder kijken, een sociaal en moreel kompas hanteren en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in balans met de bedrijfsdoelstellingen. Koplopers zijn bijvoorbeeld bedrijven als DSM en Wessanen, maar ook leiders bij bedrijven als Triodos Bank, Eosta, Hutten Catering, Lidl, Royal Lemkes en nieuwe bedrijven als Yoni voelen heel goed de tijdgeest aan en geven het begrip waardecreatie een meer duurzame betekenis.

Ebbinge heeft samen met Nyenrode Business University onderzoek gedaan naar wat de kwaliteiten zijn van deze leiders van de toekomst. Er zijn 28 interviews gehouden met representanten van dit nieuwe leiderschap.
Private en publieke ondernemers die het verschil hebben gemaakt.
Dit heeft geleid tot 7 kwaliteiten van Echt Leiderschap. Een belangrijke uitkomst is dat de kern van het leiderschap dat we hebben onderzocht en waar we voor staan gaat over echtheid; wie je bent, waar je voor staat en wat je wil realiseren, met duurzame impact.

De zeven kwaliteiten van ‘Echte Leiders’:

 1. Zelfbewust
  Een leider heeft een goed zelfinzicht: wie ben je, wat doe, denk en voel je en wat heb je ervaren. Dit betekent dat hij niet alleen kennis heeft van zijn competenties, maar ook van zijn tekortkomingen. Volgens een van de geïnterviewden gaat duurzaam leiderschap juist over de vraag wie je bent als mens. ‘Geloof jij mensen, vertrouw jij in mensen; zit jij niet je eigen ego te projecteren op een heel bedrijf?’
 2. Verantwoordelijk
  Leiders mogen niet weglopen voor verantwoordelijkheid. Hier gaat het niet alleen om de verantwoordelijkheid voor het bedrijf, maar ook om de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin de leider zich bevindt. Echte leiders willen hun talenten inzetten om een positieve maatschappelijke impact te maken.
 3. Voordenkend
  Echte leiders hebben geen strategie, maar een eigen visie of toekomstdroom. Ze laten zich niet leiden door de waan van de dag of kleine tegenslagen, maar houden vast aan hun langetermijnvisie en weten mensen te enthousiasmeren voor hun visie. Tegelijkertijd, zo zegt een van de geïnterviewden, moet je wel open staan voor kritische geluiden.
 4. Vernieuwend
  Wie geen risico’s durft te nemen, verandert niets. Leiders beperken zich niet tot het onder controle houden van zaken, maar zijn veranderingsgezind en bereid de consequenties van hun handelen te dragen. Ze tonen lef en gaan tegen gangbare opvattingen in. ‘Innovatie is 75% tegengas overwinnen’, aldus een geïnterviewde.
 5. Verbindend
  Een leider is een bruggenbouwer die zowel binnen als buiten de organisaties relaties kan opbouwen. Dit vereist inlevingsvermogen en de bereidheid om je kwetsbaar op te stellen. Een goede leider deelt de successen en zorgt goed voor de mensen om hem heen.
 6. Koersvast
  Een koers uitstippelen en daar volledig voor gaan is een belangrijke eigenschap van duurzame leiders. Leiders laten zich niet te gemakkelijk verleiden om van hun visie af te wijken en stellen hun doel altijd boven het redden van hun eigen hachje.
 7. Impactvol
  Een leider wil iets nalaten en is intrinsiek gemotiveerd door het doel dat hij of zij voor ogen heeft. ‘Aan het eind van mijn leven wil ik het gevoel hebben: ik heb iets nagelaten, ik heb iets bereikt. Ik had een visie, een passie’, zo verantwoord een van de geïnterviewden deze kwaliteit.

Een Echt Leider is zelfbewust, staat ergens voor, heeft met overtuiging een visie op wat hij of zij wil bereiken, is ondernemend en vernieuwend, is verbindend en houdt vast aan de koers en bereikt echt iets, maakt echt verschil. Een mooie conclusie, bewezen in de praktijk. Tegelijkertijd zitten er ook dilemma’s in of zelfs paradoxen. Het gaat over het hanteren van de complexiteit in een dynamische omgeving.

Lees hier de volledige Whitepaper Echt Leiderschap.

The School of Leadership

Klik hier om terug te keren naar de website van SOL

Ga terug naar The School of Leadership