De 7 kwaliteiten die iedere échte leider afvinkt

Hoe kun je succesvol zijn in een wereld die faalt?’ Het is een rake quote: een succesvolle leider zorgt voor méér dan alleen zakelijk succes. Profit? Mooi. People en planet? Misschien nog wel veel mooier. Maar aan welke kwaliteiten moet een échte leider allemaal voldoen?

leadership

Doing well by doing good 

Voorgaande quote is afkomstig van Feike Sijbesma, die door de VN is uitgeroepen tot Humanitarian of the Year 2010 én in 2021 is benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. Al deze lauweringen dankt hij aan zijn motto ‘doing well by doing good’, dat hij manifesteert op het vlak van onder meer duurzaamheid en diversiteit.  

Het is anno nu een breed gedragen inzicht: succes vereist óók van een leider dat hij of zij die falende wereld een beetje meer laat slagen door bij te dragen aan een circulaire, klimaatneutrale en inclusieve toekomst. Met het opstaan van veel bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen – in balans met hun bedrijfsdoelstellingen – is een soort ‘nieuw leiderschap’ ontstaan. De term ‘nieuw’ is echter een tamelijk holle frase, waar het in de kern om draait: echtheid. En dat échte leiderschap gaat vaak gepaard met succes bij deze bedrijven.  

De kern van écht leiderschap 

Ebbinge is al meer dan vier decennia leading op het gebied van leiderschap. Daarom wilden we graag de kern van dit nieuwe leiderschap blootleggen. Wat zijn de kenmerken van deze nieuwe leiders? Hoe combineren zij ondernemerschap en positieve impact? Wat drijft ze? Voor welke (persoonlijke) waarden staan ze? Samen met Nyenrode Business Universiteit hebben we onderzocht welke vernieuwing in het leiderschap van een organisatie nodig is om de toekomst beter, duurzamer en inclusiever te maken. 

Dit hebben we gedaan aan de hand van 28 interviews met representanten van het nieuwe leiderschap. Centraal daarin stond de vraag: wat beschouwen zij als kenmerkende kwaliteiten van een échte leider?  

De necessiteit van zeven kwaliteiten 

Uit de interviews kwamen, zoals we uitleggen in onze whitepaper Echt Leiderschap, verschillende kwaliteiten als constanten naar voren. Zeven, om precies te zijn. Al deze kwaliteiten zijn cruciaal bij het realiseren van de broodnodige veranderingen. En bieden organisaties een gestrekt been om de uitdagingen van morgen mee te tackelen. De kwaliteiten in een notendop: 

#1 Zelfbewust
Een échte leider weet wie hij of zij is, staat dichtbij zichzelf en heeft het vermogen tot reflectie. 

#2 Verantwoordelijk
De verantwoordelijkheid die een échte leider ervaart en neemt strekt verder dan alleen de eigen belangen en de belangen van de organisatie: het gaat ook en vooral om maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

#3 Voordenkend
Een eigen visie, een helder beeld, een droom, een lonkend perspectief: een échte leider is voordenkend. 

#4 Vernieuwend
De wereld verandert en dat vraagt om leiders die kunnen – en vooral: durven te – vernieuwen. 

#5 Verbindend
Een échte leider kan verbinden. Door te luisteren, door te begrijpen waar een ander vandaan komt, door mensen om hem heen te raken en te inspireren. En dat resulteert in vruchtbare relaties met anderen, zowel binnen als buiten de organisatie. 

#6 Koersvast
Een visie voor de toekomst, denken aan de lange termijn en daadwerkelijk aan deze visie vasthouden: koersvast is een belangrijke kwaliteit.  

#7 Impactvol
Al zijn je idealen nog zo hoog of mooi, zonder impact zijn ze geen stuiver waard. Een échte leider heeft de behoefte én capaciteiten om verandering te leveren. 

Leiderschap in vaderlandse context 

Er is volop onderzoek gedaan naar leiderschap. Wat ons onderzoek toevoegt? Het zet de geschetste kwaliteiten af tegen het huidige maatschappelijke tijdsgewricht, het voegt taal toe én het duidt de informatie binnen de Nederlandse context. Daarnaast wijken de zeven kwaliteiten in bepaalde mate af van én voegen ze het nodige toe aan de bestaande kaders, zo leggen we uit in onze whitepaper. Wat betreft de wetenschappelijke theorie gaan we onder meer in op een aantal leiderschapsmodellen en de vraagstukken manager versus leider en extrinsieke versus intrinsieke motivatie. 

Overtuigend antwoord 

De zeven kwaliteiten van écht leiderschap geven overtuigend antwoord op een aantal vragen. Wat kenmerkt bijvoorbeeld leiders die echt impact willen maken? Wat werkt wel en niet? De uitkomsten bouwen voort op veel vergelijkbare conclusies, maar markeren in een aantal gevallen ook duidelijke verschillen.  

Al met al heeft ons onderzoek een aantal waardevolle nieuwe bevindingen opgeleverd. Zoals het gegeven dat alle kwaliteiten in een zekere verhouding tot elkaar staan. Plus: ze illustreren de verbinding tussen de meer menselijke en de meer zakelijke kant én duiden de materie binnen de Nederlandse context. Door onderzoek te doen naar écht leiderschap, hopen we – of nee: menen we – een bescheiden steentje bij te dragen aan een betere, ondernemendere en menselijkere wereld.  

Benieuwd naar de whitepaper Echt Leiderschap? Je kunt hem hier downloaden