Diversiteit op de werkvloer: ‘Als puntje bij paaltje komt, kiest men vaak voor een man’

Het aandeel vrouwen aan de top van bedrijven is nog steeds heel klein. Een snelle blik op de tien grootste bedrijven in de logistieke sector laat zien dat slechts zo’n zestien procent van de directieposities door vrouwen bekleed wordt. Als we het meer diverse PostNL en UPS uit deze lijst halen, dan daalt het gemiddelde direct tot een schamele 10 procent, constateert Britt Blomsma, Partner bij Ebbinge.

diversiteit

Deze column werd eerder gepubliceerd op Logistiek.nl, maart 2023

“In de Raad van Commissarissen, oftewel de Non-executive Board, worden stappen gezet. Hoewel de Voorzitter zonder uitzondering man is, is gemiddeld één op de vier leden vrouw. Dus de Raden van Commissarissen bestaan voor 25 procent uit vrouwen, maar in de directies die zij benoemd hebben, is maar 10 procent vrouw. Vanuit mijn werk bij Ebbinge herken ik dit. Veel Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen willen de diversiteit in hun organisatie vergroten. Maar als puntje bij paaltje komt, kiest men vaak voor de man.

Papa werkt, mama is thuis

Dat is niet zo verwonderlijk. Commissarissen, ook de vrouwen, zijn opgegroeid in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw. Zij zijn groot geworden in een wereld waarin papa werkte en mama thuis was. De dokter, de directeur en de dominee waren mannen. Dat zorgt ervoor dat zij allemaal leiderschap onbewust eerder herkennen in een man. Dit fenomeen wordt de ‘unconscious bias’ genoemd: onbewuste vooroordelen en overtuigingen. Vrouwelijke Commissarissen hebben dezelfde unconscious biases als hun mannelijke collega’s en herkennen leiderschap óók eerder in een man.

Vrouwenquota

De vrouwenquota dwingen beursgenoteerde bedrijven om minimaal een derde vrouwen te benoemen in de Raad van Commissarissen. En in het kielzog hiervan volgen de meeste andere grote organisaties. Maar met meer vrouwen in de Raad van Commissarissen ben je er dus nog niet. Dit wordt onderstreept door bovenstaande cijfers uit de logistieke sector: méér vrouwen in de Raad van Commissarissen vertaalt zich niet in een meer divers directieteam.

Het uitbreiden van quota kan een oplossing zijn. De eerste generatie die zonder onbewuste vooroordelen naar leiderschapskwaliteiten kan kijken, is de generatie die zelf opgroeit in een wereld waar ‘de top’ al divers ís.”

Ebbinge & diversiteit

Britt: “Het aantal vrouwen in bestuursfuncties neemt toe, zo kopte het Het Financieele Dagblad eerder. Goed nieuws, maar er is nog veel te doen. Vanuit Ebbinge nemen we hierin een proactieve rol. Wij kunnen onze opdrachtgevers immers helpen bij het vergroten van diversiteit in hun leiderschap. Door onze adviezen, door elkaar te challengen en door steeds weer toe te werken naar een diverse shortlist”.

 

Britt Blomsma

Britt Blomsma