Begeleiding zelfevaluatie Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen

De rol van de toezichthouders en commissarissen is de afgelopen jaren veel belangrijker geworden. In de praktijk staat een RvT of RvC voor veel vragen.

Begeleiding zelfevaluatie Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen

Hoeveel informatie is nodig om goed toezicht te houden? Waar ligt de juiste balans tussen kritisch toezicht en goed werkgeverschap naar de bestuurder(s)? Wat als risicobeheersing op gespannen voet staat met innovatie en ondernemerschap?
Vraagt effectieve besluitvorming om schuring of juist om harmonie? Juist wanneer het spannend wordt of een organisatieverandering of fusie op handen is, moet de Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen een effectief team vormen.

Ebbinge begeleidt de (verplichte) zelfevaluatie van commissarissen en toezichthouders. Onze aanpak richt zich op ‘het echte gesprek’. Constructief en gericht op waarden gedreven ontwikkeling.
Het is altijd een maatwerksessie waarin uw actualiteiten en dilemma’s centraal staan. Gedegen voorbereid en met een concrete ontwikkelagenda als resultaat.

 

Begeleiding zelfevaluatie Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen

Contact

Voor meer informatie: neem contact op