Begeleiding bij de zelfevaluatie van jouw RvT of RvC

Omdat de toezichthoudende rol veel belangrijker is geworden.

Begeleiding bij de zelfevaluatie van jouw RvT of RvC

Hoeveel informatie is er bijvoorbeeld nodig om goed toezicht te houden? Waar ligt de ideale balans tussen kritisch toezicht en goed werkgeverschap naar de bestuurders? Wat als risicobeheersing op gespannen voet staat met innovatie en ondernemerschap? En vraagt effectieve besluitvorming om schuring of juist om harmonie? 

Vooral wanneer het spannend wordt of er een organisatieverandering of fusie aanstaande is, moet de Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen een effectief team vormen. 

Ebbinge begeleidt de (verplichte) zelfevaluatie van commissarissen en toezichthouders. Onze aanpak richt zich op ‘het echte gesprek’. Constructief, diepgaand en gericht op waardegedreven ontwikkeling. 

De sessie is altijd maatwerk: de actualiteiten en dilemma’s van jóúw organisatie staan centraal. We trappen af met een gedegen voorbereiding en sluiten af met een concrete ontwikkelagenda.

Begeleiding bij de zelfevaluatie van jouw RvT of RvC

Contact

Wil je contact opnemen? De volgende mensen kunnen je hierbij helpen.