Ebbinge begeleidt de (verplichte) zelfevaluatie van commissarissen en toezichthouders. Stimuleert‘het echte gesprek’. Constructief en gericht op waarden gedreven ontwikkeling. Een maatwerk sessie waarin uw actualiteiten en dilemma’s centraal staan. Gedegen voorbereid en met een concrete ontwikkelagenda als resultaat.

Begeleiding zelfevaluatie RvT / RvC

Ebbinge begeleidt de (verplichte) zelfevaluatie van commissarissen en toezichthouders. Stimuleert ‘het echte gesprek’. Constructief en gericht op waarden gedreven ontwikkeling. Een maatwerk sessie waarin uw actualiteiten en dilemma’s centraal staan. Gedegen voorbereid en met een concrete ontwikkelagenda als resultaat.

Voor meer informatie:

Britt Blomsma             Niels van Tent
M. 06-2602 2265           M. 06-2937 6318
E. Britt.Blomsma@Ebbinge.nl           E. Niels.VanTent@Ebbinge.nl

 

Toezicht nieuwe stijl

De rol van de toezichthouder is de afgelopen jaren veranderd. Er worden aanvullende eisen gesteld. Het is allang geen erebaantje meer, meer een parttime hoofdfunctie. Het vraagt van de commissaris of toezichthouder professionaliteit en een intensieve betrokkenheid. Tijd en regelmatige aandacht, specifieke kennis en werkelijke belangstelling in de ontwikkeling van de onderneming. Maar ook het nemen van regie, weten waar verantwoordelijkheden liggen en het kennen en ontwikkelen van een eigen identiteit in de rol van toezichthouder. Op teamniveau is de effectiviteit afhankelijk van echte samenwerking, verstandige besluitvorming en voldoende diversiteit.

Zelfevaluatie

Branche brede governance codes onderstrepen de nieuwe verantwoordelijkheden en eisen. En stellen een jaarlijkse zelfevaluatie verplicht. Deze regel moet reflectie stimuleren op de rollen van de raad: toezicht, werkgeverschap en sparring. Het bevordert het gesprek over het functioneren van het bestuur en de toezichthouders en over de onderlinge samenwerking.

Ebbinge aanpak

Ebbinge kan de begeleiding van uw zelfevaluatie verzorgen. Onze aanpak richt zich op de hard facts, maar nog veel meer op de kwaliteit van de onderlinge interactie, persoonlijke effectiviteit en kwaliteit van besluitvorming. Inclusief het soms moedige gesprek met elkaar.

Wij leiden een interactieve sessie waarin in de eigen actuele vragen en dilemma’s centraal staan, op basis van de strategie en waarden van uw organisatie. Doel is beter toezicht en daarmee betere prestaties van uw organisatie. Het leidt tot nieuwe inzichten, passend leiderschap, heldere verhoudingen, effectieve communicatie en een plezierige samenwerking.

Achtergrond

Ebbinge adviseert en begeleidt al decennialang Raden van Commissarissen en Toezichthouders. In de bemensing van de topstructuur, management development en strategisch HRM. Wij werken bovendien met onze leergang Toezicht Nieuwe Stijl aan de professionalisering van zowel nieuwe als ervaren commissarissen en toezichthouders. We kennen en herkennen de dynamiek en dilemma's die spelen.