Toezicht Nieuwe Stijl in Private Equity

Voor huidige en toekomstige toezichthouders in private equity

  • Start: 21/03/2025
  • Aantal sessies: 7 sessies

Het programma in het kort:

  • Start in Maart

  • € 9750,- exclusief BTW

Toezicht Nieuwe Stijl in Private Equity

Het programma richt zich op het (praktisch) toepassen van actuele theorieën rondom toezicht, governance en leiderschap. Belangrijke thema’s vormen het nemen van regie, weten waar verantwoordelijk­heden liggen en het kennen dan wel ontwikkelen van een eigen persoonlijke stijl binnen de rol van commissaris in combinatie met de rol van aandeelhouder. In het programma worden concrete cases besproken en ‘opgelost’ door de deelnemers en ten slotte getoetst aan de praktijk, waarbij de deelnemers ook veel leren van elkaar.

Voor meer informatie

Willem Dokkum