Course Leiderschap in de Zorg

Voor huidige en nieuwe leiders in de Zorg

De leergang in het kort:

  • € 8773,- inclusief BTW

Ebbinge heeft een executive Course ontwikkeld gericht op dilemma’s en uitdagingen in de zorg. Bedoeld voor (toekomstige) bestuurders in de zorg. De Course start twee keer per jaar. In maart 2022 start de eerstvolgende Course. De nadruk in de Course ligt op de concrete praktijk en uitwisseling met collega bestuurders. Er wordt, naast opdoen van actuele kennis, veel aandacht besteed aan persoonlijke effectiviteit rondom leiderschap, beïnvloeding en implementatie. Het nemen van regie, positioneren van de organisatie, maken van keuzes, weten waar verantwoordelijkheden liggen en het kennen dan wel ontwikkelen van een eigen persoonlijke identiteit vormen belangrijke thema’s. Met ook verrassende inzichten van mensen buiten de sector.

De Course Leiderschap in de Zorg is specifiek bedoeld voor bestuurders, directeuren en vakvolwassen topprofessionals (met ambitie op het bestuurlijk vlak) met een academisch werk- en denkniveau en minimaal 15 jaar ervaring op senior management niveau. Vereisten zijn een academisch werk- en denkniveau met minimaal 15 jaar werk- en managementervaring op senior niveau.

Doel van de Course

• Inzicht in ontwikkelingen in de zorg en het kunnen vertalen naar concrete stappen voor de eigen sector of organisatie.

• Verwerven van de benodigde kennis en ervaring aan de hand van actuele theorieën en praktijkervaringen uit de zorg (gecombineerd met invalshoeken uit andere sectoren).

• Verder ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit op het terrein van lef, kiezen, leiderschap, ondernemerschap en bouwen van vertrouwen.

• Inzicht in het samenspel met opdrachtgevers en tussen toezichthouders en bestuurders. Het voeren van eigen regie.

• Inzicht in implementatie-vraagstukken.

Voor meer informatie

Wim Keizer

Programmamanager