Leergang Leiderschap in de Zorg

Leiderschap in de Zorg

 • Aantal dagen: 8 dagen
 • Locatie: Utrecht, UT

De leergang in het kort:

 • In Utrecht

 • Starten in Maart

 • Nederland

 • € 7250,- exclusief BTW

Ebbinge heeft een executive leergang ontwikkeld gericht op dilemma’s en uitdagingen in de zorg. Bedoeld voor (toekomstige) bestuurders in de zorg. De leergang start twee keer per jaar. In maart 2022 start de eerstvolgende leergang. De nadruk in de leergang ligt op de concrete praktijk en uitwisseling met collega bestuurders. Er wordt, naast opdoen van actuele kennis, veel aandacht besteed aan persoonlijke effectiviteit rondom leiderschap, beïnvloeding en implementatie. Het nemen van regie, positioneren van de organisatie, maken van keuzes, weten waar verantwoordelijkheden liggen en het kennen dan wel ontwikkelen van een eigen persoonlijke identiteit vormen belangrijke thema’s. Met ook verrassende inzichten van mensen buiten de sector.

Doel van de leergang

 • Inzicht in ontwikkelingen in de zorg en het kunnen vertalen naar concrete stappen voor de eigen sector of organisatie.
 • Verwerven van de benodigde kennis en ervaring aan de hand van actuele theorieën en praktijkervaringen uit de zorg (gecombineerd met invalshoeken uit andere sectoren).
 • Verder ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit op het terrein van lef, kiezen, leiderschap, ondernemerschap en bouwen van vertrouwen.
 • Inzicht in het samenspel met opdrachtgevers en tussen toezichthouders en bestuurders. Het voeren van eigen regie.
 • Inzicht in implementatie-vraagstukken.

Doelgroep

De leergang Leiderschap in de Zorg is specifiek bedoeld voor bestuurders, directeuren en vakvolwassen topprofessionals (met ambitie op het bestuurlijk vlak) met een academisch werk- en denkniveau en minimaal 15 jaar ervaring op senior management niveau. Vereisten zijn een academisch werk- en denkniveau met minimaal 15 jaar werk- en managementervaring op senior niveau.

Inhoud van de leergang

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Ontwikkelingen in de zorg en de vertaling naar strategie en het maken van keuzes. Het positioneren van de eigen organisatie, het vermogen keuzes te maken en hierop te handelen.
 • Leiderschap, zelfreflectie en persoonlijke effectiviteit in relatie tot het profiel van de bestuurder.
 • Digitale vaardigheden voor bestuurders, kansen (innovatie, benutten van data, robotics, AI) en bedreigingen (beveiliging).
 • Beïnvloeding: hoe speel ik het spel (in de organisatie, met de cliëntenraad, gemeenten, zorgverzekeraars, andere instellingen, etc.).
 • Board dynamics, samenspel tussen toezichthouder/commissaris en bestuurder.
 • Implementatie: ‘getting things done’ en lerende organisatie.
 • Maatschappelijke verantwoording (kwaliteit) en bedrijfsvoering (financiën, risicomanagement)

Deelnemers over de leergang

Karien Piersma, Hoofd Medisch Stafbureau, Maatschap Medisch Specialistisch Bedrijf Amstelland:
“Ontwikkelingen volgen elkaar snel op in de zorg. Ondernemerschap voor mij is samenwerking, wat de toekomst voor het nu betekent, welke mindset heb je nodig en hoe krijg je het werkend. Hoe bouw je een structuur waarin innovatie is geborgd, maar waarin ook de ‘waarom’ van je onderneming en jezelf scherp blijft? De leergang staat stil bij de noodzakelijkheid hiervan en bijvoorbeeld competenties van de toekomst en inzicht/reflectie in eigen drijfveren. We zijn halverwege de leergang, die verfrissend en concreet is. Ik hoop dat meer samenwerking in de zorg, maar ook met start-ups, bedrijven en wetenschap gaat bijdragen aan het ondernemerschap in de zorg, zodat ontwikkelingen sneller, effectiever en veel breder geïmplementeerd kunnen worden.”

Raoul Trentelman, directeur-bestuurder JTV Mondzorg voor kids:
‘Leiderschap in de zorg vereist passie, durf en het vermogen in- en externe stakeholders te verbinden op visie. Tegelijkertijd ook voedende creativiteit en inspiratie. Juist ook deze ‘inspiratie’ biedt de Ebbinge Leergang Leiderschap in de Zorg, niet alleen door nieuwe inzichten maar zeker ook door de open dialoog met ‘mede reizigers’

Mocht je graag de brochure met uitgebreide informatie over de leergang ontvangen, stuur dan een email naar wim.keizer@ebbinge.nl

Corona-beleid met betrekking tot de leergangen

Al onze sessies vinden plaats in een live-setting. Dat vinden wij ook belangrijk. In een fysieke bijeenkomst komt de interactie en de dynamiek in de groep het beste tot zijn recht. We houden bij deze live bijeenkomsten uiteraard rekening met alle veiligheidsmaatregelen en we houden de ontwikkelingen vanuit het kabinet en RIVM nauwlettend in de gaten. Mocht het zo zijn dat de maatregelen aangescherpt worden, dan zullen wij de sessies verplaatsen naar een later moment. Mocht jij (of een ander gezinslid) klachten hebben of mocht je je (nog) niet prettig voelen bij een groepsbijeenkomst, dan is het mogelijk om je deelname kosteloos te verschuiven naar een later moment. We doen dat dan in goed overleg.

Voor meer informatie

Wim Keizer

Programmamanager