Toezicht Nieuwe Stijl

Voor huidige & toekomstige leden van RvC / RvT

  • Start: 12/09/2024
  • Aantal sessies: 8 sessies

Het programma in het kort:

  • Start in September

  • € 8950,- exclusief BTW

Toezicht Nieuwe Stijl

Toezicht Nieuwe Stijl is een programma voor huidige en toekomstige leden van een Raad van Commissarissen/Toezicht. Naast het opdoen van actuele kennis op het vlak van corporate governance en risicomanagement wordt vooral ook veel aandacht besteed aan persoonlijke effectiviteit rondom leiderschap, beïnvloeding en communicatie.

Het gaat hier om een programma met een gecombineerde focus op het versterken van vaardigheden en het opdoen van kennis. Het nemen van regie, weten waar verantwoordelijkheden liggen en het kennen dan wel ontwikkelen van een eigen persoonlijke identiteit binnen de rol van toezichthouder vormen belangrijke thema’s.

Voor meer informatie

Vita van Hellenberg Hubar