Executive Search, Interim Management en Human Capital advies in de Publiek Private sector.

Synergie door samenwerking tussen overheid en markt.

Overheid(sbedrijven)

Wij richten ons op het (top)management van (semi)publieke organisaties. Daarnaast slaan we de brug tussen het bedrijfsleven en de publieke sector. De vraagstukken en de omgeving in het (semi-)publieke domein kennen daarin een eigen dynamiek en grote complexiteit.

Ebbinge is succesvol in de bemiddeling van kandidaten vanuit (semi)publieke organisaties naar andere marktsectoren en vice versa. Wij richten ons op toezichthouders, bestuurders en directieleden.

Daarnaast zijn wij voor de (semi)publieke sector strategisch adviseur en sparringpartner. Overheden krijgen meer taken en verantwoordelijkheden, maar minder middelen tot hun beschikking. Wat zijn de gevolgen voor governance en uw rol als toezichthouder? Welke koers wordt gevaren en hoe ziet de topstructuur eruit? Is het directieteam complementair en toekomstbestendig? Hoe professionaliseren wij de financiële kolom in ons bedrijf? Wij bieden gecertificeerde instrumenten om directie en management te laten excelleren en de organisatie een stap verder te brengen.

Wij werken voor

Onze opdrachtgevers zijn het Rijk, Provincies, Waterschappen, Gemeenten, ZBO’s, verzelfstandigde overheid N.V.’s, woningcorporaties, participatiebedrijven, water/energiebedrijven en verbonden partijen. Kortom, organisaties waar ‘verzakelijking’ een centrale rol speelt in een sterke politieke omgeving. Publiek ondernemerschap. Organisaties waar eigen verantwoordelijkheid en klantgerichtheid veel meer centraal komen te staan, een gezonde balans tussen mens –resultaatgerichtheid wordt nagestreefd en de publieke maatschappelijke zaak een belangrijke driver is in de professionele loopbaan.

Wij werkten onder meer voor:

 • NPO (leden RvB)
 • Provincie Fryslân (provinciesecretaris)
 • Ymere (directeur finance en control)
 • NV Juva (lid RvC)
 • Hortus Botanicus Amsterdam (directeur/bestuurder)
 • Woonbron (voorzitter en Lid RvB)
 • Rochedale (voorzitter en Lid RvB)
 • WoningNet (directeur/bestuurder, leden RvC)
 • Haag Wonen (directeur/bestuurder)
 • DCMR (directielid)
 • Provincie Noord-Holland (directeur Innovatiefonds MKB en leden Adviescommissie)
 • Gemeente Leiden (directeur SW-Bedrijf)
 • AM match (directeur)
 • Koninklijke Bibliotheek (directieleden)
 • Avalex (directieleden)
 • Veilig Verkeer Nederland (algemeen directeur)
 • Register Belastingadviseurs (directeur)
 • Stadverwarming Purmerend (voorzitter RvC en COO)
 • Haven Amsterdam (CFO)
 • Gemeente Maastricht (directeuren en directeur Uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken)
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (alle leden Adviesraad)
 • SADC (gebiedsontwikkeling): lid RvC
 • Havenschap Moerdijk (directeur, voorzitter en leden RvC)
 • VGA (lid RvC)
 • Omroep Brabant (hoofdredacteur)
 • Stadverwarming Purmerend (directeur voorzitter RvC)
 • Tomingroep (vz. en leden RvC)
 • InnovationQuarter (directeur en leden RvC)
 • Diergaarde Blijdorp (directeur)
 • Apenheul (directeur)

Wat wij bieden

Ebbinge wil organisaties en het management écht begrijpen, kruipen in de huid van de opdrachtgever. En ook de niet voor de hand liggende vragen te stellen om de essentie van de vraag boven tafel te krijgen. Wij kunnen het potentieel in kaart brengen, helpen de opdracht bij binnenkomst te formuleren en met onze ervaring het best passende management te vinden. De organisatie en mensen doorgronden om zo de vertaling te maken naar de groep van meest geschikte kandidaten. Zij hebben verbinding met de organisatie, de opdracht en zeker ook de (gewenste) cultuur en mensen. De invulling luistert nauw. Wij brengen u in contact met de top van de arbeidsmarkt en per saldo met de ‘best passende’ kandidaat.

Informatie en contact

Wim Keizer, Britt Blomsma, Niels van Tent

T: +31 (0)20 5 725 725
E: info@ebbinge.nl