Human Capital advies, Executive Search en Interim Management (Algemeen directeur, lid college van bestuur, CFO, Financieel directeur, CEO, Lid MT, Commercieel directeur, COO, Operationeel Directeur, CTO) in de Publieke Sector.

Voor de ondernemende publieke sector.

Publieke sector

Executive Search, Interim Management en Human Capital advies voor directie en bestuur in de publieke sector.

De invulling van bestuurs-, directie- en (senior) managementposities binnen het (semi)publieke domein. Het zijn de belangrijkste functies die de toekomst van de organisatie bepalen. Aan goede profielen meestal geen gebrek. Toch gaat het altijd om de best passende kandidaat. Dat vereist een goed inzicht in de persoon én in de organisatie, zowel op harde criteria als waarden.

Executive Search van Commissaris en Toezichthouders ‘Nieuwe Stijl’ binnen de publieke sector.

De rol van commissaris en toezichthouder is de afgelopen 10 jaar fundamenteel veranderd. Zij worden veel meer aangesproken op de kwaliteit van strategie en leiding van een organisatie. Daarnaast wordt van commissarissen en toezichthouders verantwoording gevraagd omtrent hun eigen functioneren en die van de gehele RvC / RvT waar zij onderdeel van uit maken. Zij zijn onafhankelijk toezichthouder én betrokken sparringpartner.

Executive search, Interim Management en Human Capital advies voor Goede Doelen organisaties, maatschappelijke organisaties en NGOs.

Het vinden van ‘Goede mensen voor Goede Doelen’ zoals NGO’s en fondsen behoort tot één van de meest inspirerende activiteiten binnen ons dagelijkse werk. Het sluit direct aan op ons streven om een herkenbare bijdrage te leveren aan de maatschappij, passend bij onze eigen waarden: kwaliteit, groei en ambitie van mensen, teams en organisaties.

ondernemerschap in de zorg

Er verandert veel in de zorg en dat vergt veel van medewerkers, maar ook van toezichthouders, bestuurders en directieleden. Wij werken veel voor verschillende organisaties binnen de zorg, van ziekenhuizen, GGZ, ouderenzorg, jeugdzorg, welzijn tot private zorg & gezondheid. . We kennen de opgaven, hebben oog voor het ondernemerschap binnen een gereguleerde sector en verbinden dit met passende kandidaten uit ons netwerk.

Het onderwijs maakt een belangrijke transformatie door als gevolg van technologische en maatschappelijke veranderingen. Dat vergt veel van onderwijsinstellingen. Van toezichthouders en bestuurders wordt focus gevraagd en het maken van duidelijke keuzes. Tegelijkertijd moeten zij zorgen voor een strakke bedrijfsvoering. Vanuit aandacht voor de leerlingen en studenten en voor de aansluiting bij de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Executive Search, Interim Management en Human Capital advies in de Publiek Private sector.

De vraagstukken en de omgeving in het (semi-) publieke domein kennen een eigen dynamiek en grote complexiteit. Ebbinge is succesvol in de bemiddeling van kandidaten vanuit (semi-)publieke organisaties naar andere marktsectoren en vice versa.

Foto bij Leergang Toezichthouder 'Nieuwe Stijl'

Toezichthouden is een vak en vraagt naast kennis en deskundigheid om effectief leiderschap en zelfinzicht. In het publieke en private domein. Ebbinge heeft een leergang ontwikkeld voor toezichthouders (in spé) met andere een insteek. In deze leergang wordt veel aandacht besteed aan inzicht in persoonlijke drijfveren enerzijds en concrete, directe toepassing van nieuw gedrag anderzijds.

De veranderingen in de zorg, het bijbehorende leiderschap en de corporate governance zijn zeer actuele onderwerpen en staan volop in de belangstelling. Bestuurders zien zich blootgesteld aan verschillende eisen van strategisch-bestuurlijke, commerciële, politieke, financiële en ook persoonlijke aard. Ondernemerschap met oog voor specifieke aspecten van de zorg.