Voorzitter en lid Raad van Toezicht – Zienn en Het Kopland

ervaren en maatschappelijk gedreven toezichthouders

Gezondheidszorg
 • Publicatiedatum: 6 september 2019
 • Referentie: 30874
 • Locatie: Noord Nederland

Kandidaatprofiel

 • Voorzitter: ruime bestuurlijke ervaring en bijbehorend relevant netwerk, in Noord Nederland.
 • Voorzitter: kent de sleutelfiguren en snapt de verschillende belangen. Brengt bestuurlijke kracht.
 • Voorzitter: ruime ervaring als toezichthouder (en voorzitter), op basis van de nieuwste inzichten over governance.
 • Voorzitter: grote affiniteit met het sociaal domein.
 • Lid: ruime bestuurlijke ervaring in maatschappelijke opvang en/of zorg.
 • Lid: grote affiniteit met het sociaal domein.
 • Lid: ruime ervaring als toezichthouder, op basis van de nieuwste inzichten over governance.
 • Lid: bij voorkeur ervaring op gebied van brede en integrale bedrijfsvoering.
 • Lid: duidelijke visie op de (regionale) ontwikkelingen in de sector.
 • Lid: relevant regionaal en/of nationaal netwerk.

Functieomschrijving

Zienn en Het Kopland zetten zich samen in om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Met diverse opvangvoorzieningen, woonvormen en (crisis)interventie, bieden ze mensen nieuwe kansen in het leven.
Sinds 2018 bestuurlijk gefuseerd. Inhoudelijk sterk, zeer betrokken en actief in sociaal domein. Dit vraagt om duidelijke positie en concrete oplossingen. Belangrijke uitdagingen zijn sluitende financiering en verdere harmonisatie en professionalisering.
Raad van Toezicht (5 leden) is onafhankelijk toezichthouder én betrokken sparringpartner. Vanwege aflopen termijn ontstaan vacatures voor voorzitter en lid. Ideale kandidaten hebben ruime toezichthoudende en bestuurlijke ervaring in maatschappelijke opvang en/of zorg.
Hart voor sociaal domein, thuis in regionale ontwikkelingen, met duidelijke visie. Brengen relevant netwerk in het Noorden, bij voorkeur ook landelijk. Kunnen brug slaan tussen buiten en binnen. Integrale blik. Verbindend en samenwerkingsgericht.
Brede zakelijke en ondernemende inslag. Bewaart rust en relativeert. Bezoldigd. 
 
De Opdracht:
De RvT houdt toezicht op de algemene gang van zaken van Zienn en Het Kopland en staat het bestuur bij met advies op het gebied van strategische keuzes en inhoudelijke thema's. Leden verdiepen zich blijvend in de beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van de maatschappelijke opvang en ondersteuning.
 • Betrokken en maatschappelijk gedreven voorzitter en lid van de Raad van Toezicht, met ruime bestuurlijke ervaring en grote affiniteit met het sociaal domein. Brengen relevant netwerk in Noord Nederland. Hebben een visie op de (regionale) ontwikkelingen in de sector

Over Zienn en Het Kopland

Zienn en Het Kopland zijn twee prominente spelers in het Noorden van het land. Sinds 2018 zijn zij bestuurlijk gefuseerd en maken zij zich samen sterk voor dak- en thuisloze mensen en mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Met als doel dat zij (uiteindelijk) weer een zelfstandig en veilig eigen leven kunnen opbouwen.

Facts

 • Twee afzonderlijke stichtingen met één RvT, één Bestuurder en een gezamenlijk beleidsplan.
 • Gespreid aanbod van opvangcentra, woonvoorzieningen en ambulante begeleiding (woonondersteuning aan huis).
 • Actief in Friesland, Groningen en Drenthe.
image
image
image