1. Voorzitter en 2. lid College van Regenten

Fonds Sluyterman van Loo

Not-For-Profit
 • Publicatiedatum: 13 september 2019
 • Referentie: 30941
 • Locatie: Beverwijk

Kandidaatprofiel

 • Voorzitter:
 • Ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring
 • Bij voorkeur (deels) een achtergrond in het sociaal-maatschappelijke en/of culturele domein
 • Een voor het fonds relevant netwerk
 • Ervaring met vermogensbeheer is een pre
 • Lid:
 • Een academische loopbaan op sociaal-wetenschappelijk vlak
 • Is gepromoveerd c.q. actief als hoogleraar
 • Bekend met moderne onderzoeksmethoden

Functieomschrijving

Centraal staan: welbevinden, autonomie, waardigheid en zingeving. Jaarlijks is een bedrag van circa € 2.5 mln beschikbaar. Veelvuldig in samenwerking met andere fondsen.
Exploiteert eigen serviceappartementencomplex. Het bestuur wordt ondersteund door een staf (totaal 5 fte). Wegens aflopende zittingstermijn wordt gezocht naar een voorzitter en een lid van het bestuur c.q. College van Regenten.
De gezochte voorzitter (1) heeft ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, bij voorkeur (deels) opgedaan in het maatschappelijke middenveld. In bezit van een relevant netwerk in de non-profit en/of de culturele sector. Sparringpartner van de directeur. Leidt de vergaderingen op een verbindende, effectieve en besluitvaardige manier. Is inspirerend, ruimdenkend, strategisch en communicatief sterk.
Voor het gezochte lid (2) geldt dat hij/zij werkzaam is in het wetenschappelijke domein. Bekend met moderne onderzoeksmethodes. Beide kandidaten hebben aantoonbare affiniteit met het welzijn van ouderen. Vrouwen worden uitdrukkelijk gevraagd te reageren. Bezoldigd.

Een profielbeschrijving is opvraagbaar via Wenchi Liu: wenchi.liu@ebbinge.nl / 06 11 300 299. Ook voor vragen over het verloop van de procedure kunt u hier terecht. Sollicitaties gelieve via de reageerbutton op de site en gelieve niet per e-mail.
De Opdracht:
Het College van Regenten bestaat uit 7 leden die elkaar op verschillende vlakken complementeren. De bestuursleden delen de affiniteit voor de welzijnsbevordering van ouderen en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in de samenleving. Zij zijn ruimdenkend en kiezen voor (innovatieve) projecten en initiatieven die impact hebben.
 • Bestuurlijk verantwoordelijk voor de missie van het fonds; gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen

Over Fonds Sluyterman van Loo

Vermogensfonds met historische wortels ondersteunt initiatieven en projecten voor ouderen die zich richten op welbevinden, autonomie, waardigheid en zingeving in Nederland en de Caribean. Fonds Sluyterman van Loo is een onafhankelijke stichting die over eigen financiële middelen beschikt en gerangschikt is als ANBI/lid van de FIN.
image
image