Voorzitter adviesraad – AWTI

Boegbeeld met inhoud. Verbindend en onafhankelijk

Publieke Sector
 • Referentie: 32543
 • Locatie: Den Haag

Kandidaatprofiel

 • Ruime bestuurlijke ervaring in een vergelijkbaar complexe organisatie
 • Verandervermogen en organisatiesensitief
 • Intern en extern partijen verbinden
 • Betrokken met brede blik en overtuigingskracht
 • Heeft relevant netwerk en is een goede comunicator
 • Internationaal perspectief: weet wat er in Europa en daarbuiten speelt binnen AWTI

Functieomschrijving

De voorzitter heeft als taak om invulling te geven aan zijn/haar rol als voorzitter van de adviesraad van AWTI. Een belangrijk onderdeel van de taakopdracht is om samen met de andere leden van de adviesraad en de secretaris-directeur invulling te geven aan de aanbevelingen van de evaluatie over de periode 2015-2018 die in 2019 is opgesteld. Deze evaluatie is uitgevoerd door de commissie Knottnerus.
De secretaris-directeur heeft met de raad reeds een start gemaakt. Deze opdracht moet ervoor zorgen dat de impact van de AWTI onder leiding van de nieuwe voorzitter wordt vergroot.
De Opdracht:
De voorzitter werkt samen met de leden en de organisatie aan een betere zichtbaarheid van AWTI en zorgt voor het vergroten van de impact van de adviezen. Realiseert een verdere professionalisering van de organisatie als geheel.
 • Voorzitter is een gezaghebbende, natuurlijke autoriteit en heeft een motiverende en stimulerende persoonlijkheid
 • Voorzitter heeft ruime beleidservaring met AWTI: wetenschap, technologie en innovatie
 • Voorzitter moet belangenoverstijgend kunnen denken en handelen met behoud van de onafhankelijke positie van de AWTI

Over AWTI

AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie en valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De raad bestaat uit deskundigen uit de wetenschappelijke wereld en uit het bedrijfsleven.

Facts

 • De AWTI-wet regelt dat de raad uit een voorzitter en ten hoogste negen andere leden bestaat.
 • De AWTI brengt ongeveer 3 tot 5 keer per jaar advies uit aan de regering en het parlement.
 • De adviezen van de AWTI zijn strategisch en internationaal gericht
image
image
image
image

Geen passende vacature?

Klik hier om u bij ons aan te melden voor toekomstige posities.
Open aanmelding