Lid Raad van Toezicht op voordracht GMR

Aloysius Stichting - Speciaal Onderwijs

Publieke Sector
 • Publicatiedatum: 12 oktober 2019
 • Referentie: 31028
 • Locatie: leiden

Kandidaatprofiel

 • Algemene RvT- competenties (onafhankelijk, bestuurlijk, samenwerking, rolvast)
 • Een goed gevoel voor het belang van medewerkers
 • Een goed gevoel voor het cliëntbelang en de betrokkenheid van ouders, verzorgers en voogden

Functieomschrijving

Met 950 medewerkers zet Aloysius Stichting zich landelijk in voor haar missie ‘beter dan goed onderwijs’. Actief in ambulante hulpverlening en op 50 locaties waaronder justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg. Sterke cultuur, financieel gezond, ambitieus, hoge medewerkerstevredenheid. Leidend en verbindend zijn de waarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie. De Raad van Toezicht draagt actief bij als werkgever en sparringpartner voor de bestuurder en als bewaker van de missie en cultuur van de organisatie. Heeft de wens haar toezicht, in aansluiting op de organisatie, waardengericht vorm te  geven. Het Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft aantoonbare affiniteit met de belangen van cliënten en medewerkers. Voldoende bestuurlijke ervaring, een toezichthouder ‘Nieuwe Stijl’. Gevoel voor de jeugd, het speciaal onderwijs en de waarden van Aloysius. Bezoldigde positie. Uitgebreide informatie beschikbaar via Ebbinge (020-5747578). 
 
 • RvT, Toezicht, GMR, Speciaal Onderwijs, waardengericht

Over Aloysius Stichting

De landelijk werkende Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs. De organisatie geeft ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunen, adviseren en begeleiden de professionals van Aloysius Stichting leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs, middels ambulante hulpverleningsprogramma's. Wat de medewerkers drijft is de gezamenlijke missie om 'beter dan goed' onderwijs te realiseren.

Facts

 • 3487 leerlingen
 • 965 medewerkers
 • 32 scholen, 54 locaties
 • actief in 27 gemeenten
 • onze leerlingen komen uit 66 samenwerkingsverbanden passend onderwijs
image
image
image
image
image