Directeur – Netherlands Food Partnership

Sterk verbindende en ondernemende leider die stuurt op impact

Director / Executive
Not-For-Profit
 • Referentie: 40469

De organisatie

Netherlands Food Partnership (NFP) is gericht op het realiseren van urgente veranderingen die bijdragen aan duurzame voedselsystemen en voedingszekerheid en om SDG2, zero hunger, in 2030 te halen. Voedselsystemen zijn complex, terwijl actoren niet altijd goed verbonden zijn of niet beschikken over het mandaat, de middelen of toegang tot kennis of knowhow. De rol van NFP is het verbinden en ondersteunen van impact gedreven initiatieven van Nederlandse organisaties en partners uit lage- en middeninkomenslanden. NFP is een trusted advisor en opereert vanuit een onafhankelijke en belangeloze positie. Daarmee tilt NFP de Nederlandse inzet voor wereldwijde duurzame voedselzekerheid naar een hoger niveau.

Feiten

 • De organisatie is sinds 2021 operationeel onder de naam Netherlands Food Partnership.
 • NFP is een stichting
 • Bekrachtigd en (mede) gefinancierd door de Nederlandse overheid (ministeries van Buitenlandse Zaken en LNV) en verantwoording verschuldigd aan een Raad van Toezicht.
 • De organisatie bestaat uit ongeveer 20 fte, aangevuld met een flexibele schil van 5-10 fte.
 • Team bestaat uit een wendbare kerngroep van coalitiebouwers en kennismakelaars, uitgebreid met een flexibele pool van deskundigen in Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika.

De functie

De directeur is eindverantwoordelijk voor het slagen van het Netherlands Food Partnership en voor het bedrijfsmatig functioneren van het NFP. Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers zodat de doelen worden bereikt en de continuïteit van de organisatie wordt gegarandeerd. Een uitgebreid functieprofiel is opvraagbaar bij Tan Peters via tan.peters@ebbinge.nl.

Functieprofiel

 • De nieuwe directeur stuurt op hoofdlijnen en geeft richting en ondersteuning aan de medewerkers.
 • Luistert en vraagt door, zowel intern als extern. Is sterk op de relatie, signaleert kansen en kan effectieve samenwerkingen tot stand brengen.
 • De directeur is resultaatgericht en ambitieus en is in staat de organisatie te leiden in het realiseren van die ambities.

De ideale kandidaat

De directeur is: - Het gezicht naar buiten van de organisatie, vertegenwoordigt het NFP in de relaties met donoren, partners en stakeholders. - Begeleidt activiteiten gericht op de versterking van de organisatie en betrekt andere relevante organisaties bij de vormgeving van de strategie en de uitvoering van activiteiten; - Geeft uitvoering aan de strategische planning, de programmering, de communicatie en modi operandi van het NFP; beschermt de missie, waarden en integriteit van de organisatie en zorgt dat het NFP wordt gezien als een referentiepunt in de Nederlandse internationale samenwerking; - Stimuleert innovatieve en inventieve oplossingen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw met inschakeling van relevante partijen van de Dutch Diamond; - Speelt in op en komt met eigen voorstellen voor aansprekende, baanbrekende en zinvolle initiatieven waarin het NFP en haar partners het voortouw kan nemen.

Kandidaatprofiel

 • Kennis en ervaring in de voedselsector.
 • Bekend met de agrarische- en voedselproblematiek in lage en middeninkomenslanden, bij voorkeur ervaring lokaal.
 • Kennis en ervaring van publiek/maatschappelijk context.
 • Ervaren leidinggevende in complexe stakeholderomgeving.
image
image
image

Vergelijkbare posities

Directeur – Netherlands Food Partnership

Geen passende vacature?

Klik hier om je bij ons aan te melden voor toekomstige posities.
Open aanmelding