Directeur-bestuurder, Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland

Verbindend boegbeeld met hart voor gelijke kansen

Charity / NGO
 • Referentie: 41025

De organisatie

De missie van Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (ook wel: Leergeld Nederland) is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Leergeld Nederland biedt ondersteuning voor deze kinderen van 4 tot 18 jaar in de vorm van betaling van bijvoorbeeld contributie voor de sport- of muziekvereniging, het verstrekken van een fiets of computer. Tegelijkertijd wil Leergeld structurele belemmeringen aan de kaak stellen, die leiden tot uitsluiting van kinderen. Haar motto is: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

Feiten

 • Vereniging van 112 lokale Leergeldstichtingen
 • Actief in 75% van de Nederlandse gemeenten, met ca 1.500 vrijwilligers
 • In 2022 ondersteuning geboden aan meer dan 160.000 kinderen uit gezinnen met geldzorgen
 • Landelijk bureau met 9 medewerkers, dat alle lokale Leergeldstichtingen ondersteunt bij hun werk en de brug slaat richting landelijke beleidsmakers en media

De functie

De directeur-bestuurder heeft als hoofdverantwoordelijkheid het zorgen dat de doelstellingen van Vereniging van Stichtingen Leergeld behaald worden. De directeur-bestuurder: Initieert en coördineert de ontwikkeling van een nieuw, strategisch meerjarenbeleidsplan. Leidt visie- en beleidsvorming, positionering en relatiemanagement, organisatie- en cultuurontwikkeling. Monitort de bedrijfsvoering van de Vereniging, het behouden van een gezonde financiële positie en een kwalitatieve personeelsbezetting. Stuurt op een doeltreffende werving van financiële middelen. Geeft op verbindende wijze leiding aan de medewerkers van het landelijk bureau. Werkt in de opgave voor de komende jaren nauw samen met bestuurders van de stichtingen Leergeld. Het zwaartepunt voor de directeur-bestuurder ligt bij de externe contacten en de relaties. Behartigt de belangen van Leergeld NL in bestuurlijke overlegvormen en richting ministeries. Is boegbeeld, ambassadeur, lobbyist, netwerker en woordvoerder. Verstevigt de positie van Leergeld NL in het maatschappelijk en politiek krachtenveld. Sluit en leidt coalities en samenwerkingsverbanden.

Functieprofiel

 • Maatschappelijke steun mobiliseren (boegbeeld & spilfunctie)
 • Doorzetten van financiële stabiliteit van Vereniging van Stichtingen Leergeld
 • Het realiseren van het programma uit het huidige en toekomstige meerjarenbeleidsplan
 • Interne organisatie: organisatie en professionals versterken

De ideale kandidaat

Een dienend boegbeeld met hart voor het welzijn van kinderen. Een strateeg met het vermogen de signalen van vrijwilligers en maatschappelijke ontwikkelingen op te pikken. Een pragmatisch en toegankelijk leider (mensen-mens). Zorgt samen met de autonome lokale Stichtingen voor een nieuw strategisch meerjarenplan. Voelt zich vrij in een landelijk en lokaal speelveld met soms verschillende belangen. Stuurt op effectieve bedrijfsvoering en richt de organisatie hiertoe in.

Kandidaatprofiel

 • Passie voor gelijke kansen
 • Leidinggevende ervaring
 • Ervaring in politiek/bestuurlijke context
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands in woord en geschrift
 • Academisch werk- en denkniveau
image
image
image
image
image

Vergelijkbare posities

Directeur-bestuurder, Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland

Geen passende vacature?

Klik hier om je bij ons aan te melden voor toekomstige posities.
Open aanmelding