Directeur/bestuurder – De Hartstichting

Boegbeeld. Verbindt, vernieuwt en werkt samen

Not-For-Profit
 • Referentie: 32254
 • Locatie: Den Haag

Kandidaatprofiel

 • Voltooide academische opleiding.
 • Aantoonbare affiniteit met goede doelen organisaties in het algemeen en de doelstellingen en de missie van de Hartstichting in het bijzonder.
 • Aantoonbare interesse in en visie op de (ontwikkelingen in de) zorg.
 • Ruime (eind)verantwoordelijke leidinggevende ervaring in een organisatie met professionals. Beschikt over brede kennis van en ervaring met strategisch beleids- en managementvraagstukken.
 • Ervaring binnen een complex veld van stakeholders en samenwerkpartners. Ervaring met bestuurlijke vraagstukken en processen.
 • Aantoonbare ervaring met het initiëren en leiden van veranderingsprocessen.

Functieomschrijving

De Directeur/Bestuurder bestuurt de stichting en heeft - samen met het MT - eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en uitvoering van de activiteiten. In de hierna omschreven hoofdverantwoordelijkheden, werkt de Directeur/Bestuurder dan ook nauw samen met het MT.
Het doel van de Hartstichting blijft gelijk, maar de wegen erheen zullen veranderen. De Directeur/Bestuurder neemt de leiding in de reeds ingezette transitie. Inspireert en stimuleert, maar brengt ook focus en stuurt op strategie executie.
Voor meer informatie zie hier het uitgebreide profiel. Solliciteren kan tot 10 augustus.
 
De Opdracht:
De Hartstichting wil haar impact vergroten en HVZ verder terugdringen. Daarom verschuift de focus van ernst en urgentie ('de traan') naar doelgerichtheid en het bieden van perspectief. Van ‘het oplossen van de ziekte’ naar ‘iedereen een gezond hart’. Meer tijd en geld wordt geïnvesteerd in preventie met als doel mensen in staat te stellen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun (hart)gezondheid. Uiteraard met de support van de Hartstichting.  De organisatie ontwikkelt zich van een inhoud gedreven organisatie naar een persoonlijk en betrokken publieksfonds. Dit vanuit de gedachte dat een brede zichtbaarheid en draagvlak, noodzakelijk zijn voor een effectieve, gezamenlijke strijd tegen hart- en vaatziekten én voor (groei in) fondsenwerving.  Ook de Hartstichting zelf zal door ontwikkelen en steeds meer ondernemend en adaptief worden. Dit betekent opnieuw organiseren, nieuwe ‘businessmodellen’ ontwikkelen, meer en nieuwe samenwerkpartners, digitalisering en een grotere inzet op publiekscampagnes.
 • Verbindend leider
 • Boegbeeld
 • Geloofwaardig gesprekspartner
 • Netwerker
 • Passie en betrokkenheid
 • Gaat voor een "Hartgezond Nederland"

Over Hartstichting

Iedereen een gezond hart, dat is de droom. De Hartstichting werkt aan vier doelen om deze droom te verwezenlijken:  1. Iedereen een hartgezond leven (focus op gezonde leefstijl en een gezonde samenleving). 2. Iedereen kent z'n hart (focus op het thuis monitoren van waarden als bloeddruk, BMI en cholesterol). 3. Iedereen snelle hulp (focus op snelle actie middels AED's en burgerhulpverleners als iedere minuut telt). 4. Iedereen de beste behandeling (focus op het eerder opsporen en beter behandelen van HVZ).

Facts

 • De Hartstichting is al bijna 60 jaar een toonaangevend gezondheidsfonds.
 • Hartstichters zijn stuk voor stuk enthousiaste ambassadeurs die samen werken aan de missie.
 • De Hartstichting is voor 100% afhankelijk van donaties uit de Nederlandse samenleving.
image
image
image
image
image

Geen passende vacature?

Klik hier om u bij ons aan te melden voor toekomstige posities.
Open aanmelding