3 leden Raad van Toezicht – Aloysius Stichting

Waardengericht toezichthouden in speciaal onderwijs

Non-Executive Board
Education,Government
 • Referentie: 40744

De organisatie

Met ruim 1.150 medewerkers zet Aloysius Stichting zich landelijk in voor haar belofte ‘sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst’. Actief in ambulante hulpverlening en op 46 locaties, waaronder justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg. Sterke cultuur, financieel gezond, ambitieus, hoge medewerkerstevredenheid. Leidend en verbindend zijn de waarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie.

Feiten

 • 4.318 leerlingen
 • Bijna 1.200 medewerkers
 • 21 scholen, 46 locaties
 • Actief in 23 gemeenten

De functie

De raad van toezicht van Aloysius Stichting ziet de meest belangrijke taak in het aangaan van een constructief- kritische dialoog met het bestuur over doelen, besturing, risico’s en resultaten van Aloysius. Vanwege aflopende zittingstermijnen en de wens om de rvt uit te breiden van 5 naar 6 leden ontstaan er 3 vacatures: 1) Lid rvt, lid auditcommissie / ICT; 2) Lid rvt, voorzitter commissie onderwijs en innovatie; 3) Lid rvt, profiel Jeugdzorg, voorzitter commissie governance, HRM & remuneratie.

Functieprofiel

 • Toezichthoudende rol: informatie verzamelen, oordeelsvorming en zo nodig interveniëren. De rvt keurt de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan goed. Door goed te kijken naar hoe dit beleid vertaald wordt in de praktijk, houdt de raad toezicht op het reilen en zeilen binnen Aloysius.
 • Adviserende rol: adviseren van en meedenken met het cvb op basis van de aanwezige kennis en expertise in de rvt; ook als bewaker van de missie en cultuur van de Aloysius Stichting.
 • Maatschappelijke rol: verbindingen leggen met de samenleving door de ontwikkelingen in de omgeving en samenleving te verbinden met de organisatie.
 • Werkgeversrol: benoemen, ontslaan en beoordelen van het CVB, alsmede het bepalen van haar arbeidsvoorwaarden.

De ideale kandidaat

Het lid rvt / lid auditcommissie / ICT brengt een breed profiel op bedrijfsvoering en specifieke kennis van ICT. Heeft zicht op de impact van ICT op de organisatie, het onderwijs en de organisatie van het onderwijs in de toekomst. Denkt vanuit de toezichthoudende verantwoordelijkheid mee over de kansen en bedreigingen van automatisering, digitalisering, AI, privacy en cybersecurity. Kennis van vastgoed en huisvesting is een pre. Het lid rvt / voorzitter commissie onderwijs en innovatie brengt ruime deskundigheid op het gebied van inclusief onderwijs, pedagogiek en didactiek op beleidsniveau. Houdt toezicht en is sparringpartner op het gebied van de inhoudelijke trends en ontwikkelingen in het onderwijsveld, de vertaling hiervan naar Aloysius Stichting, onderwijskwaliteit en de innovatie van het onderwijs. Het lid rvt / profiel jeugdzorg, voorzitter commissie governance, HRM & remuneratie brengt kennis en ervaring op twee verschillende velden mee: 1) De toezichthouder is bekend met jeugdzorg, het complexe veld waarbinnen jeugdzorg opereert en de landelijke en beleidsmatige ontwikkelingen. Heeft zicht op de samenwerking tussen jeugdzorg en (speciaal) onderwijs wat dit in de toekomst vraagt van betrokken partijen. 2) Als voorzitter van de commissie governance, HRM en remuneratie, is dit lid toezichthouder en sparringpartner op thema’s als organisatieontwikkeling, strategische personeelsplanning, personeelstekort, opleiding en ontwikkeling en andere HR thema’s. Het lid raad van toezicht heeft daarnaast een verantwoordelijkheid in het werkgeverschap naar het college van bestuur en de functionerings- en beoordelingscyclus die hierbij hoort.

Kandidaatprofiel

 • Ruime ervaring als bestuurder en/of toezichthouder.
 • Geeft concreet invulling aan waardengericht toezicht. Bekend met de huidige visie op toezicht en de ontwikkelingen op het vlak van toezichthouden.
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen. Weegt soms tegenstrijdige, in- en externe belangen mee in oordeels-en besluitvorming.
 • Strategisch in denken en werken. Goed in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • Betrokken, verantwoordelijk, betrouwbaar, proactief.
 • Samenwerkingsgericht, teamplayer, mensgericht, inspirerend.
 • Positief kritisch en respectvol, integer.
 • Onafhankelijk denker, koersvast.
 • Op geen enkele manier belanghebbend bij Aloysius Stichting of haar samenwerkpartners.
 • Voldoende tijd en toewijding voor een adequate invulling van de functie, ook overdag. De bereidheid om te reizen naar vergaderingen op schoollocaties door het hele land.
image
image
image

Vergelijkbare posities

3 leden Raad van Toezicht – Aloysius Stichting

Geen passende vacature?

Klik hier om je bij ons aan te melden voor toekomstige posities.
Open aanmelding