Voorzitter en leden Raad van Toezicht

Team Sportservice
Linkedin share: 
Zorgt dat de Nederlandse sportinfrastructuur zo groot mogelijke bijdrage levert aan een gezonde, vitale en sociale samenleving. Door advies, kennisoverdracht, begeleiding en uitvoering.
Team Sportservice (TS) is met ongeveer 300 medewerkers actief in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Agglomeraat van 12 samenwerkende stichtingen en een BV, op basis van nauwe samenwerking. Speelt een belangrijke landelijke en lokale rol. Afgelopen jaren is fors geprofessionaliseerd. Onderdeel daarvan is de overgang van een bestuur naar een Raad van Toezicht. Hierdoor ontstaan vacatures voor een voorzitter en 5 leden, met verschillende deskundigheden: op financieel, juridisch en/of politiek-bestuurlijk gebied, kunnen ook invulling geven aan HR en data. Kandidaten hebben uiteraard grote betrokkenheid bij de sport. Hebben daar op basis van de trends een visie op, evenals op de rol van TS. Brengen ‘voeling’ met het werkgebied en een relevant netwerk. Zijn positief kritische en onafhankelijke sparringspartners. Besluitvaardig en pro-actief. Open en transparant. Samenwerkingsgericht, stimulerend en coachend. Bezoldigde posities. De nieuwe voorzitter speelt een rol bij de selectie van de leden. Streven is tot een diverse samenstelling te komen.
Publicatiedatum: 
8 maart 2019
Referentie: 
30458
Locatie: 
Haarlem