Unitmanager Vastgoed en Huisvesting

Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Linkedin share: 
Landelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie, het beheer, onderhoud en afstoten van opvangcapaciteit. Maatschappelijk relevante, unieke en dynamische spilfunctie.

Het COA is verantwoordelijk voor leefbare en veilige opvang en begeleiding van asielzoekers. Een actueel en veelbesproken werkveld, continu in verandering. De unit Huisvesting (ca. 90 fte) is verantwoordelijk voor de strategische vastgoedportefeuille (koop en huur) met een huidige capaciteit van ± 800.000 m2. De manager Huisvesting geeft leiding aan het MT van de unit. De dynamiek van een sterk fluctuerende vraag naar huisvestingscapaciteit maakt deze functie ongekend in Nederland. Dé kans om deel uit te maken van een uitzonderlijke regierol in de vluchtelingenproblematiek. Dit vraagt om een kandidaat met een flexibele instelling en ondernemend vermogen. In staat snel te schakelen. Geen 9-5 mentaliteit. Heeft ruime managementervaring en kennis van huisvesting/vastgoed binnen een politiek-bestuurlijke en complex stakeholderveld. Is charismatisch en verbindend. Warme interesse voor mensen. Oplossings- en resultaatgericht. Staat stevig in de schoenen. Salaris max. €95K + leaseauto. 

Voor vragen kunt u  contact opnemen met Rachel Thomas M:06-14338856 of rachel.thomas@ebbinge.nl

Publicatiedatum: 
10 mei 2019
Referentie: 
30682
Locatie: 
Den Haag