Lid Raad van Toezicht - Partners voor Jeugd

Ervaring op gebied van Jeugd-, Gehandicapten- en/of Gezondheidszorg
Linkedin share: 
Partners voor Jeugd is een samenwerkingsverband van William Schrikker en De Jeugd- & Gezinsbeschermers, actief in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg.
Bij Partners voor Jeugd werken 1.200 professionals voor 12.000 cliënten. Samenwerking met 355 gemeenten, de jeugdsector en de sector voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Landelijk dienstenaanbod en brede expertise. Organisatie wordt geleid door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Raad van Toezicht telt naast de voorzitter 6 leden. Gezochte lid RvT heeft inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van het primaire proces in de Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en/of brede Gezondheidszorg. Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen. Kandidaat heeft affiniteit en kennis van medezeggenschap vanuit zowel cliënt- als medewerkersperspectief. Heeft het vermogen hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Is samenwerkingsgericht. Brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen. Ruime bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving. Academisch werk- en denkniveau. Flexibel en voldoende tijd beschikbaar.
Heeft u interesse in een profielbeschrijving dan kunt u een e-mail sturen naar Wenchi Liu: wenchi.liu@ebbinge.nl

 
Publicatiedatum: 
16 maart 2019
Referentie: 
30487
Locatie: 
Amsterdam