Lid Raad van Toezicht - Cordaan

Portefeuille: vastgoed en financiën
Linkedin share: 
Cordaan is er voor iedereen die zorg, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. (Her)ontwikkeling vastgoed, flexibel passend bij de zorgvraag, is een belangrijk speerpunt.

Met 20.000 cliënten, 5.400 medewerkers, 2.000 vrijwilligers, op 120 locaties en in 60 thuiszorgteams is Cordaan één van de grootste zorgorganisaties in de regio Amsterdam. Raad van Toezicht (6 leden) is onafhankelijk toezichthouder én betrokken sparringpartner. Vanwege aflopen termijn, ontstaat een vacature voor genoemde portefeuille, tevens lid van de auditcommissie. Kandidaat heeft conceptuele visie op de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed, gerelateerd aan een zorgomgeving. Kan vertaling maken van behoefte van cliënten en medewerkers. Ruime kennis en ervaring vastgoed (inclusief functiedynamiek) en investeringen. Heeft bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. Affiniteit met (financiering van) de zorg. Brengt relevant (Amsterdams) publiek en privaat netwerk en actuele ervaring uit de praktijk. Is scherp en kritisch op een respectvolle manier. Nieuwsgierig en verdiepend. Kan integraal kijken en discussies relateren aan de hoofdlijnen. Ziet kansen en wil blijven uitvinden (out of the box). Teamspeler met eigen profiel.
Publicatiedatum: 
8 maart 2019
Referentie: 
30561
Locatie: 
Amsterdam