Lid Raad van Bestuur - Partners voor Jeugd

Visie op organisatie ontwikkeling, stuurt op kwaliteit en veiligheid
Linkedin share: 
Partners voor Jeugd is een samenwerkingsverband van William Schrikker en De Jeugd- & Gezinsbeschermers, actief in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Landelijk dienstenaanbod en brede expertise.
Bij Partners voor Jeugd  werken 1.200 professionals voor 12.000 cliënten. Landelijke dekking en regionale uitvoering. Samenwerking met 355 gemeenten, de jeugdsector en de sector voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Organisatie wordt geleid door tweehoofdig Raad van Bestuur. Gezochte lid RvB is verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, het Expertisecentrum, kwaliteit en veiligheid. Acteert extern op inhoudelijke en strategische samenwerking. Is nu werkzaam als directeur/bestuurder. Heeft ervaring met grote veranderopgaven. Weet visie en koers om te zetten naar succesvolle implementatie. Levert resultaat met uitstekende kwaliteit. Kan opereren in een politiek, strategisch, financieel en juridisch complexe omgeving. Motiveert en inspireert mensen. Is verbindend en transparant. Inhoudelijke kennis van één van de onderdelen van de sector is voorwaarde. Academisch niveau.

Via de 'reageer' button kunt u uw reactie naar ons sturen. Voor een profielbeschrijving of specifieke vragen kunt u contact opnemen met Wenchi Liu: wenchi.liu@ebbinge.nl / 06 11 300 299. 
Publicatiedatum: 
15 februari 2019
Referentie: 
30486
Locatie: 
Amsterdam