Erasmus Universiteit Rotterdam

Hoofd Juridische Zaken
Linkedin share: 
Eerste juridisch adviseur van het College van Bestuur. Spilfunctie voor breed georiënteerde manager met strategisch inzicht. Teamspeler, gezaghebbend en gericht op resultaat.
Toonaangevende, maatschappelijk betrokken universiteit. Hoge (internationale) waardering voor onderwijs en onderzoek. Smeltkroes van talent, 28.000 studenten en 3.000 medewerkers. De EUR is ambitieus, ondernemend en samenwerkingsgericht. De afdeling Juridische Zaken (5 fte) ondersteunt het CvB, de faculteiten en de centrale organisatie- onderdelen met advies, kennis en beleid. Voert procedures, toetst regelingen, subsidieaanvragen en contracten. Kandidaat is ervaren leidinggevende. Heeft oog voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Stuurt op kwaliteit. Meewerkend voorvrouw/-man. Trekker van universiteitsbrede en (strategische) complexe juridisch-bestuurlijke kwesties. Vindt het leuk en is gewend om in politiek-bestuurlijke omgeving te werken, bij voorkeur in het hoger onderwijs/wetenschappelijke setting. Is proactief, integer, dienstverlenend en besluitvaardig. Heeft een positieve instelling en denkt graag in oplossingen. Legt makkelijk contact, verbindt inhoud en mensen. Afgeronde WO-opleiding Rechten. Jaarsalaris max €90K. Bij vragen over deze positie kunt u contact opnemen met Rachel Thomas: 06-14338856 / rachel.thomas@ebbinge.nl
Publicatiedatum: 
19 december 2018
Referentie: 
30407
Locatie: 
Rotterdam