Directeur Uitvoering

UWV – Divisie Uitkeren
Linkedin share: 
Grote landelijke uitvoeringsorganisatie. UWV zorgt in opdracht van SZW voor uitvoering van werknemersverzekeringen en arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Duidelijke ambitie.
Bij UWV (zelfstandig bestuursorgaan) werken dagelijks meer dan 17.000 medewerkers aan perspectief voor hun klanten. Vanuit de kerntaken werk, uitkeren, indicatiestelling en gegevensbeheer. Divisie Uitkeren is een van de 5 divisies. Verzorgt voor bijna 1,2 mln werkloze, zieke of arbeidsongeschikte Nederlanders een uitkering. Directeur Uitvoering is operationeel verantwoordelijk. 12 direct reports, 3.800 medewerkers. Lid van de divisiedirectie, rapporterend aan de RvB. Ambitie is om dienstverlening en verandervermogen structureel op hoger niveau te brengen. Door toegankelijke dienstverlening, vakkundige en uniforme uitvoering en persoonlijke service. Kandidaten hebben ruime leidinggevende ervaring in grote administratieve organisatie. Trackrecord in operationele aansturing van veranderprocessen in complexe organisaties. Ervaring als opdrachtgever van complexe veranderprogramma’s. Bestuurlijk sensitief. Resultaatgericht en zakelijk. Krachtig en inspirerend. Helder en standvastig. Oprecht geïnteresseerd in inhoud en mens. Integer. Ca. €130K.
Publicatiedatum: 
5 april 2019
Referentie: 
30645
Locatie: 
Amsterdam