Directeur Projectmanagement Bureau

Gemeente Amsterdam
Linkedin share: 
Amsterdam is een diverse stad, groeit snel en is volop in beweging. Die groei stelt ook eisen aan leefbaarheid en duurzaamheid. Dit leidt tot grote opgaven in de ontwikkeling van de stad.

Voor deze opgaven verzorgt binnen de gemeente het Projectmanagementbureau (PMB) het project-, proces- en programmamanagement in het ruimtelijk, sociaal en economisch domein. Projecten op gebieden als woningbouw, duurzaamheid en de zorg. PMB levert in opdracht hoogwaardige diensten. De directeur is eindverantwoordelijk en rapporteert aan de stedelijk directeur Ruimte en Economie. Leidt MT van 6, ca 450 mdw en flexibele schil. Belangrijkste opgaven: blijven investeren in wendbare, zelflerende organisatie van topkwaliteit met aandacht voor ontwikkeling, vernieuwing en professionaliteit. Daarnaast binden en boeien van medewerkers. Levert ook actieve bijdrage aan de samenwerking in de integrale opgaven van de stad. Kandidaten brengen ruime leidinggevende ervaring met complexe projecten en programma’s in grootstedelijke omgeving. Mensgericht ondernemer. Inspirerend en vernieuwend, vanuit visie op de stad en op ontwikkelen. Autonoom denker. Kan organisatie zakelijk aansturen. Samenwerkings- en klantgericht. Omgevingssensitief. Ca. 120k euro plus max 10% variabele beloning.

Publicatiedatum: 
4 april 2019
Referentie: 
30649
Locatie: 
Amsterdam