Directeur - Avalex

Doortastend, in- en extern verbindend
Linkedin share: 
Partner van zes gemeenten voor de afvalinzameling en duurzame inzet van grondstoffen. Zorgt als regisseur voor opgeruimde wijken op milieubewuste en maatschappelijke manier.
Avalex werkt voor de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. Directeur is boegbeeld en eindverantwoordelijk voor de duurzame en succesvolle ontwikkeling van Avalex. Belangrijkste opdracht voor de directie is het verder verbeteren en aangaan van (nieuwe) samenwerkingsverbanden, zowel met gemeenten als in afvalsector en de keten. Verder het voorbereiden van volgende fase van het governancemodel. Basis is uiteraard een betrouwbare operatie, inclusief verduurzaming en innovatie, met realistische verwachtingen. Kandidaat heeft ruime ervaring in (eind)verantwoordelijke positie. Trackrecord in organisaties in politiek-bestuurlijke context. Begrijpt (ontwikkelingen in) logistieke operationele organisatie. Is innovatief en (maatschappelijk verantwoord) ondernemend. Samenwerkingsgericht en empathisch teamplayer. Politiek en bestuurlijk sensitief. Flexibel en standvastig. Transparant en integer. Commitment voor minimaal 3 jaar, met bijpassend contract. Inkomen: ca 120k euro .
 
Publicatiedatum: 
8 maart 2019
Referentie: 
30524
Locatie: 
Rijswijk