Concerncontroller - Zorggroep Alliade

brede, leidinggevende positie
Linkedin share: 
Belangrijke speler in het Noorden van het land. Biedt basis- en gespecialiseerde zorg aan mensen die kwetsbaar zijn. Innovatieve ‘triple A-zorg’. Persoonlijk, betrokken en betrouwbaar.

Concern met 9 dochterorganisaties (zorgpartners) voor gehandicaptenzorg, ouderenzorg en -psychiatrie, arbeidsreïntegratie en orthopedagogische behandeling. Met zelfstandige positie, eigen identiteit en beleid. Totaal: 8.700 cliënten, 6.200 mdw’s, 343 mln euro omzet. Bestuur en toezicht door RvB en RvT. Concerncontrol is onderdeel van Concernstaf, met beleidsterreinen Zorg, HR en Financiën. Vacature voor Concerncontroller Financiën. Belangrijkste opdracht: optimalisatie (integrale) processen, risico-afweging en integratie binnen concern om wendbaarheid te vergroten en aan te sluiten bij vraag opdrachtgevers. Biedt countervailing power. Creëert samenhang en verbinding. Kandidaten hebben bedrijfseconomische achtergrond, bij voorkeur RC/RA. Brede vakkennis (oa treasury, risk, M&A, vastgoed). Ervaring in complexe organisaties en governance. Hoeft niet uit de zorg te komen. Transparant. Pro-actief. Analytisch sterk, met focus en systematisch. Standvastig. Kan relativeren en, als nodig, meebewegen. In verbinding met omgeving. Ontwikkelingsgericht. 

Publicatiedatum: 
18 januari 2019
Referentie: 
30482
Locatie: 
Heerenveen