Algemeen Directeur - Pax

boegbeeld: visionair, inspirerend en verbindend
Linkedin share: 
PAX werkt samen met betrokken burgers en partners aan de bescherming van mensen tegen oorlogsgeweld, het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van duurzame vrede.

Stichting Vredesbeweging PAX Nederland is een bevlogen organisatie en staat voor menselijke waardigheid en solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld. PAX is werkzaam in conflictgebieden in het Midden-Oosten, Europa, Afrika, Z-Amerika. Actief in internationale lobby bij EU en VN. Budget ca € 20 mln; 130 werknemers. Gezocht: Algemeen Directeur die het internationale en lokale vredeswerk goed kent. Voorzitter van driehoofdig directieteam. Legt bestuurlijke verantwoording af aan de RvT, tevens bestuurslid van Pax Christi en IKV. Heeft visie, bewaakt koers en strategisch profiel. Onderkent de taak die de oecumene (inter)nationaal heeft bij de verwerkelijking van vrede. Staat open voor rijke diversiteit van PAX en samenleving. Probleemoplossend, goede onderhandelaar, uitgesproken verbinder intern en extern. Enthousiasmeert. (Inter)nationaal netwerk, politiek gevoel, uitstekend lobbyist, ervaring in mediawoordvoering. Succesvol in fondsenwerving. Ruime ervaring als eindverantwoordelijk directeur bij maatschappelijke organisatie. Salaris €90-110K
Bij vragen over deze positie kunt u contact opnemen met Wenchi Liu: wenchi.liu@ebbinge.nl / 06 11 300 299. 

 

Publicatiedatum: 
11 mei 2019
Referentie: 
30665
Locatie: 
Utrecht