Ebbinge verzorgt executive leergangen en maatwerk leiderschapstrainingen voor organisaties in de publieke en private sector.

Ebbinge Leergangen

Ebbinge leergangen

De executive Ebbinge leergangen en maatwerk trainingen hebben een eigen en kenmerkende insteek. Er is altijd een gecombineerde focus op vaardigheden èn kennis. Naast theoretische onderwerpen gaat het om de persoonlijke ontwikkeling van leiderschap, zelfreflectie, stijl van beïnvloeden en eigen effectiviteit. De grootte van de groep (maximaal 17 deelnemers) zorgt voor actieve deelname, ruimte voor intervisie en het bespreken van casuïstiek en samenspel.

 

Leergang Toezicht nieuwe stijl

Toezichthouden is een vak en vraagt naast kennis en deskundigheid om effectief leiderschap en zelfinzicht. Twee keer per jaar start de Ebbinge leergang Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ voor huidige en toekomstige leden van een Raad van Commissarissen/Toezicht. De eerst volgende leergang start in september 2019. Uiterste inschrijfdatum is 21 juni 2019.

Lees verder

 

Leergang Leiderschap in de Zorg

De zorg is volop in beweging. Het verbinden van toekomstige ontwikkelingen met de hectische praktijk van vandaag vraagt om vernieuwend en ondernemend leiderschap. De leergang Leiderschap in de Zorg gaat over anders denken en nieuw gedrag, keuzes, realisatiekracht en leiderschap, met antwoorden op complexiteit en ontwikkelingen in de zorg. Bedoeld voor huidige en toekomstige bestuurders in de zorg. De eerstvolgende leergang start in april 2019. Uiterste inschrijfdatum is 1 februari.

Lees verder

 

Maatwerk leergang Toezicht Nieuwe Stijl voor de Rijksoverheid

In samenwerking met de Algemene Bestuursdienst heeft Ebbinge een maatwerk leergang ontwikkeld voor toekomstige toezichthouders, werkzaam op management- en directieniveau binnen het Rijk. De leergang biedt aanvullende bagage om de rol van toezichthouder zo goed mogelijk te vervullen.

Lees verder

 

Meer informatie

Eva Knoups

T: +31 (0)6 38 19 74 16
E: eva.knoups@ebbinge.nl