vernieuwend 7-daags programma - topsprekers

Ebbinge leergang - ‘Leiderschap in de Zorg’

De veranderingen in de zorg, het bijbehorende leiderschap en de corporate governance zijn zeer actuele onderwerpen en staan volop in de belangstelling. Bestuurders zien zich blootgesteld aan verschillende eisen van strategisch-bestuurlijke, commerciële, politieke, financiële en ook persoonlijke aard. Ondernemerschap met oog voor specifieke aspecten van de zorg. De focus op het maken van keuzes, transparantie over resultaten, beïnvloeding, innovatie, (eigen) verantwoordelijkheid en executie– en veranderkracht doen een beroep op zowel de professionaliteit als de effectiviteit van bestuurders. Wij zien vanuit de markt dat er een groeiende behoefte is aan bestuurders die effectief leiderschap laten zien en het verschil kunnen maken.

Ebbinge heeft een exclusieve en vernieuwende executive leergang ontwikkeld over leiderschap in de zorg. Bedoeld voor (toekomstige) bestuurders in de zorg. In het najaar van 2017 is de eerste leergang gestart. In het najaar 2019 start de volgende leergang (de vierde). De nadruk in de leergang ligt op de concrete praktijk en uitwisseling met collega bestuurders. Er wordt, naast opdoen van actuele kennis, veel aandacht besteed aan persoonlijke effectiviteit rondom leiderschap, beïnvloeding en implementatie. Het nemen van regie, positioneren van de organisatie, maken van keuzes, weten waar verantwoordelijkheden liggen en het kennen dan wel ontwikkelen van een eigen persoonlijke identiteit vormen belangrijke thema’s. Met ook verrassende inzichten van mensen buiten de sector.

Doel van de leergang

 • Inzicht in ontwikkelingen in de zorg en het kunnen vertalen naar concrete stappen voor de eigen sector of organisatie.
 • Verwerven van de benodigde kennis en ervaring aan de hand van actuele theorieën en praktijkervaringen uit de zorg (gecombineerd met invalshoeken uit andere sectoren).
 • Verder ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit op het terrein van lef, kiezen, leiderschap, ondernemerschap en bouwen van vertrouwen.
 • Inzicht in het samenspel met opdrachtgevers en tussen toezichthouders en bestuurders. Het voeren van eigen regie.
 • Inzicht in implementatie-vraagstukken.

Thema’s

De volgende thema’s komen daarbij aan bod:

 • Ontwikkelingen in de zorg en de vertaling naar strategie en het maken van keuzes. Het positioneren van de eigen organisatie, het vermogen keuzes te maken en hierop te handelen.
 • Leiderschap, zelfreflectie en persoonlijke effectiviteit in relatie tot het profiel van de bestuurder.
 • Beïnvloeding: hoe speel ik het spel (in de organisatie, met de cliëntenraad, gemeenten, zorgverzekeraars, andere instellingen, etc.).
 • Board dynamics, samenspel tussen toezichthouder/commissaris en bestuurder.
 • Implementatie: ‘getting things done’ en lerende organisatie.
 • Maatschappelijke verantwoording (kwaliteit) en bedrijfsvoering (financiën, risicomanagement).

Programma

Dit vertaalt zich in een programma dat wordt begeleid door docenten en gastsprekers die zeer ruime ervaring hebben in verschillende rollen binnen zowel het bedrijfsleven als de zorgsector. We leggen verbanden die niet automatisch gelegd worden. Dit levert verrassende invalshoeken op, met ‘food for thought’ en discussiepunten. 

De leergang bestaat uit zeven bijeenkomsten van steeds twee dagdelen en een slotbijeenkomst. Voor de lopende leergang ziet het programma er als volgt uit:

 1. ‘Imagine the future’ – Hoe ziet de zorg er over 10 jaar uit en wat betekent dit voor nu?
 2. 'Wat betekent de toekomst voor het nu?’ – Over positionering, focus en marktwerking.
 3. Inzicht in en reflectie op het eigen leiderschapsprofiel.
 4. ‘Harder praten helpt niet’ – Over beïnvloeding.
 5. ‘Getting things done’ – Hoe krijg je het werkend?
 6. ‘Getting things done’ – Finance en bedrijfsvoering.
 7. ‘Getting things done’ – Governace, risk en compliance.
 8. Slotbijeenkomst – Borging, netwerken en delen praktijkervaringen

De deelnemers zorgen zelf voor ‘training on the job’ aan de hand van het inbrengen van concrete cases uit hun eigen praktijk. Verder wordt een realistische businessgame gespeeld. 

De doorlooptijd is ongeveer een jaar. De sessies vinden plaats in de omgeving van Amsterdam.

Doelgroep

Specifiek bedoeld voor bestuurders, directeuren en vakvolwassen topprofessionals (met ambitie op het bestuurlijk vlak) met een academisch werk- en denkniveau en minimaal 15 jaar ervaring op senior management niveau. Vereisten zijn een academisch werk- en denkniveau met minimaal 15 jaar werk- en managementervaring op senior niveau. 

Voorafgaand aan de leergang vindt een eerste screening en selectie plaats op basis van achtergrond en CV. Wij streven naar een groep met een diverse samenstelling en deelnemers die elkaar kunnen inspireren. Alle (potentiële) deelnemers hebben voor aanvang van de leergang een telefonische intake met de programma manager van Ebbinge om de verwachtingen en leerdoelstellingen met elkaar af te stemmen.

Het aantal deelnemers per leergang is ongeveer 12.
Een uitgebreide beschrijving van het programma is beschikbaar en kunt u bij ons opvragen.

Inschrijven kan via door een e-mail te sturen aan Eva Knoups (programma manager)

Deelnemers over de leergang

Karien Piersma, Hoofd Medisch Stafbureau, Maatschap Medisch Specialistisch Bedrijf Amstelland:

"Ontwikkelingen volgen elkaar snel op in de zorg. Ondernemerschap voor mij is samenwerking, wat de toekomst voor het nu betekent, welke mindset heb je nodig en hoe krijg je het werkend. Hoe bouw je een structuur waarin innovatie is geborgd, maar waarin ook de ‘waarom’ van je onderneming en jezelf scherp blijft? De leergang staat stil bij de noodzakelijkheid hiervan en bijvoorbeeld competenties van de toekomst en inzicht/reflectie in eigen drijfveren. We zijn halverwege de leergang, die verfrissend en concreet is. Ik hoop dat meer samenwerking in de zorg, maar ook met start-ups, bedrijven en wetenschap gaat bijdragen aan het ondernemerschap in de zorg, zodat ontwikkelingen sneller, effectiever en veel breder geïmplementeerd kunnen worden."

Raoul Trentelman, directeur-bestuurder JTV Mondzorg voor kids:
‘Leiderschap in de zorg vereist passie, durf en het vermogen in- en externe stakeholders te verbinden op visie. Tegelijkertijd ook voedende creativiteit en inspiratie. Juist ook deze ‘inspiratie’ biedt de Ebbinge Leergang Leiderschap in de Zorg, niet alleen door nieuwe inzichten maar zeker ook door de open dialoog met ‘mede reizigers’

Investering

De investering voor deze leergang bedraagt € 7.250 excl. BTW per deelnemer (incl. studiemateriaal, lunch, koffie en thee).

Informatie en contact

Niels van Tent, Eva Knoups