In april 2019 start de exclusieve Ebbinge leergang Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ op culturele organisaties en  Goede Doelen voor huidige en toekomstige leden van een Raad van Toezicht. Naast het opdoen van actuele kennis op het vlak van Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ wordt aandacht besteed aan de specifieke vraagstukken voor toezichthouders, die actueel en urgent zijn in culturele organisaties en Goede Doelen.

Ebbinge Leergang: Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ op culturele organisaties en Goede Doelen

In april 2019 start de exclusieve Ebbinge leergang Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ op culturele organisaties en  Goede Doelen voor huidige en toekomstige leden van een Raad van Toezicht. Naast het opdoen van actuele kennis op het vlak van Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ wordt aandacht besteed aan de specifieke vraagstukken voor toezichthouders, die actueel en urgent zijn in culturele organisaties en Goede Doelen.

Corporate Governance in deze sectoren is een zeer actueel onderwerp en staat volop in de schijnwerpers. Culturele organisaties & Goede Doelen ervaren een grotere druk door toenemende eisen van juridische, financiële en ook bestuurlijke aard. Door deze nieuwe ontwikkelingen verwacht men ook meer van haar Raad van Toezicht. Transparantie, helderheid, (eigen) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid doen een beroep op zowel de professionaliteit als de effectiviteit van de toezichthouders.

Doel van de leergang

 • Kennismaken met en leren van governance-aspecten binnen de culturele organisaties en Goede Doelen.
 • Verwerven van de benodigde kennis en ervaring aan de hand van actuele theorieën en praktijkervaringen uit de culturele sector en Goede Doelen.
 • Verder ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit op het terrein van dienend leiderschap, communicatie en het bouwen van vertrouwen.
 • Inzicht in het functioneren binnen het team van toezichthouders, het samenspel met bestuurders en het voeren van eigen regie.

Doelgroep

De leergang richt zich op bestuurders, directeuren, professionals uit de private en (semi-) publieke sector die naast hun huidige positie een lidmaatschap van een Raad van Toezicht in een culturele en/of goede doelen organisatie overwegen of sinds kort uitvoeren. Vereisten zijn een academisch werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar werkervaring op senior niveau als directeur of vakvolwassen topprofessional.

De leergang heeft een focus op het versterken van vaardigheden en het opdoen en toepassen van kennis. De nadruk van het programma ligt op:

 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van toezicht en risicomanagement,  verschillende bestuursmodellen en financiële verslaglegging;
 • Uitleg over onderscheidende kenmerken (zoals vrijwilligersmanagement) en karakteristieken van de culturele en goede doelen sector. Het kennen van de ongeschreven regels en het spreken van de “taal”;
 • Effectief “dienend” leiderschap, het nemen van regie, eigen verantwoordelijkheid en communicatie;
 • Het belang van reputatiemanagement, positionering en communicatie. Welke zaken kunnen (on)gewild van invloed zijn op de beleving van de buitenwereld?
 • Het meten van impact en resultaten, de betekenis ervan en het handelen ernaar.

Een theoretisch kader wordt steeds in relatie gebracht tot cases en ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de toezichthouder. In het programma is veel ruimte voor actieve eigen deelname, intervisie en samenspel. Ook zijn er tussentijdse momenten ingebouwd voor individuele reflectie.
Docenten en gastsprekers hebben zeer ruime ervaring in de rol van toezichthouder, bestuurder, manager of adviseur binnen culturele en Goede Doelen organisaties.

Opzet van de leergang

 • De leergang heeft een doorlooptijd van ongeveer een jaar, te starten in april 2019.
 • De deelnemers zorgen zelf voor ‘training on the job aan de hand van een stageplaats die men zelf moet organiseren (optioneel, maar zeer aan te bevelen als extra tool voor persoonlijke ontwikkeling en kennismaking met de praktijk).
 • Theorie en praktijk worden afgewisseld. De nadruk ligt steeds op het (praktisch) toepassen van actuele theorieën en kennis rondom toezicht, governance en effectief leiderschap.
 • Het aantal deelnemers per leergang is minimaal 12 en maximaal 17.
 • Locatie: omgeving Amsterdam.

Investering

De investering voor deze leergang bedraagt € 5.900, - exclusief BTW per deelnemer (inclusief studiemateriaal, lunch, koffie, thee en andere locatiekosten).

Deelname en aanmelden

 • De eerst volgende leergang start in april 2019. Uiterlijke datum voor aanmelding: 21 februari 2019.
 • Aanmelding voor de leergang is mogelijk door het versturen van uw CV en korte motivatie naar eva.knoups@ebbinge.nl.
 • Voorafgaand aan de leergang vindt een eerste screening en selectie plaats op basis van achtergrond en CV. We streven naar een groep met een diverse samenstelling, met deelnemers uit verschillende sectoren die elkaar kunnen inspireren.
 • Alle (potentiële) deelnemers hebben voor aanvang van de leergang een telefonische intake met de programmamanager van Ebbinge om de verwachtingen, leerdoelstellingen en aandachtspunten met elkaar af te stemmen.

 

Informatie en contact

Eva Knoups (programma-manager)

T: 06-38197416

E: eva.knoups@ebbinge.nl