Webinar: Invloed van politieke en maatschappelijke omgeving

Niels van Tent in gesprek met Bruno Bruins

webinar

Hoe ga je als bestuurder en toezichthouder in de zorg om met de politieke en maatschappelijke omgeving?
Op 18 februari 2021 tijdens het Ebbinge Webinar voor de Zorg ging Niels van Tent in gesprek met Bruno Bruins. Maak de verbinding tussen politiek, maatschappij en de uitvoering in de zorg. Zet je er niet tegen af. Lever een bijdrage. ‘Word lid van een politieke partij’. Dan begrijp je elkaar beter.

Mooi gesprek, met zijn persoonlijke beschouwingen en ervaring. En een mooi compliment aan alle medewerkers van het ministerie van VWS: ‘ik had me voorgenomen alle medewerkers van het ministerie te bedanken voor hun inzet, kennis en ondersteuning’.

Bekijk het webinar hieronder:

 

Het speelveld waarin bestuurders en toezichthouders in de zorg acteren is divers en complex. Sommigen vinden dit spel geweldig. Anderen gruwen ervan. Hoe ga je om met de politieke en maatschappelijke omgeving van de zorg en de invloed daarvan op bestuurders en toezichthouders. In de Ebbinge webinarreeks voor de zorg gaan we hierop in. Is het een gegeven of kan je dit beïnvloeden? Hoe ga je om met de druk? En wat vraagt dit van jouw leiderschap?

Onze gast tijdens dit webinar is Bruno Bruins. Op dit moment interim CEO van HTM, maar daarvoor Minister van Medische Zorg en Sport, verantwoordelijk voor de aanpak van Corona. Eerder was hij onder andere voorzitter RvB van het UWV,  Raad van Bestuur Connexxion Holding, waarnemend burgemeester, staatssecretaris en wethouder/locoburgemeester van Den Haag.

Het webinar is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders in de zorg.

Wil je naar aanleiding van het webinar contact opnemen met Ebbinge?  Stuur een e-mail naar niels.vantent@ebbinge.nl