Alexandra van Huffelen, GVB: “Er is nog van alles te doen”

Alexandra van Huffelen was tot eind 2019 algemeen directeur van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB) Amsterdam. Het thema duurzaamheid loopt als een rode draad door haar carrière. In de Green Leaders podcast vertelt zij hoe zij de houding ten opzichte van het thema heeft zien veranderen en geeft haar visie op duurzaam leiderschap. Voor Van Huffelen draait duurzaamheid om meer dan een beter milieu.

podcast

In het begin van haar carrière draaide duurzaamheid vooral om zaken als CO2-reductie, energiebesparing en schone lucht. Nu benadrukt Alexandra van Huffelen dat duurzaamheid gaat om meer dan dat. “Wat ik zelf erg belangrijk vind, is dat we aan de ene kant kijken naar die groene thema’s, maar een bedrijf zijn in de maatschappij betekent dat je ook naar andere thema’s moet kijken.” Daarbij doelt de toenmalig algemeen directeur op sociale thema’s, zoals het creëren van werkgelegenheid.

Mobiliteit als service
In bovenstaande podcast vertelt Van Huffelen wat het GVB doet op het gebied van duurzaamheid en wat er nog op de planning staat. “Er is nog van alles te doen.” Zo spreekt zij onder andere over mobility as a service: een mobiliteitsconcept, waarbij de consument gebruikmaakt van verschillende transportmiddelen via één app. “Waar het eigenlijk over gaat is dat je het makkelijk maakt voor mensen om te reizen met verschillende vormen van die deelmobiliteit.”