Leiderschap en effectiviteit versterken binnen je organisatie

Leadership Due Diligence laat organisaties beter functioneren

 Leiderschap en effectiviteit versterken binnen je organisatie

Binnen de markt van Private Equity wordt steeds meer de waarde gehecht aan het in kaart brengen van de kwaliteiten van directie- en managementteams. Dit kan in verschillende fases van het investeringsproces:

  • Pre-deal: is de zittende directie goed genoeg? Zijn er red flags?
  • Post-deal: hoe kunnen we het directieteam versterken?
  • Koerswijziging: wat heeft de veranderende markt of bedrijfsfase voor invloed op benodigde directieteam?
  • Exit: hoe effectief was de directie tijdens de portfolio-fase?
  • Search: welk profiel past het beste bij de zittende directie?

De waarde voor u als opdrachtgever bestaat onder andere uit een betere weergave en idee van kansen maar ook risico’s bij een voorgenomen investering. Er wordt ook meerwaarde gecreëerd tijdens de investering door sneller te kunnen acteren wanneer krachten en zwaktes bij management en organisatie scherp in beeld zijn gebracht.

 

 Leiderschap en effectiviteit versterken binnen je organisatie

Enkele ervaringen van onze opdrachtgevers:

“De door Ebbinge uitgevoerde Leadership due diligence voorkwam miscommunicatie en zorgde ervoor dat het aanvullen van het MT sneller kon starten.”

“De scherpe blik vanuit Ebbinge leidde tot interne verschuivingen van mensen. Dat resulteerde in een sterkere organisatie, het sneller aannemen van een CTO en een beter verhaal richting de bank voor verdere financiering.”

Wij bieden directies en managementteams, al dan niet in opdracht van private equity-partijen, concrete en waardevolle handvatten en inzichten. Op basis daarvan kunnen organisaties het leiderschap – en daarmee hun effectiviteit – versterken. Hiervoor maken we gebruik van diepte-interviews in combinatie met objectiverende assessmenttools die persoonlijkheid, drijfveren en capaciteiten peilen. Onze bevindingen en adviezen leggen we vast in heldere rapportages op individueel en teamniveau.

Is er een investering ophanden? We komen graag met je in contact over het inzetten van een op maat gesneden Leadership due diligence-programma binnen de betreffende organisatie. Niet alleen ons reguliere due diligence-onderzoek biedt meerwaarde, maar ook onze scherpe blik op mensen en teams in het algemeen.

Contact

Wil je contact opnemen? De volgende mensen kunnen je hierbij helpen.

The School of Leadership

Klik hier om terug te keren naar de website van SOL

Ga terug naar The School of Leadership