Leadership Due Diligence

Versterken van leiderschap, vergroten van zelfinzicht, faciliteren van zelfreflectief vermogen zijn belangrijke elementen in onze dienstverlening.

Leadership Due Diligence

Binnen de markt van Private Equity wordt steeds meer de waarde gehecht aan het in kaart brengen van de kwaliteiten van directie- en managementteams. Dit kan in verschillende fases van het investeringsproces:

  • Pre-deal: is de zittende directie goed genoeg? Zijn er red flags?
  • Post-deal: hoe kunnen we het directieteam versterken?
  • Koerswijziging: wat heeft de veranderende markt of bedrijfsfase voor invloed op benodigde directieteam?
  • Exit: hoe effectief was de directie tijdens de portfolio-fase?
  • Search: welk profiel past het beste bij de zittende directie?

De waarde voor u als opdrachtgever bestaat onder andere uit een betere weergave en idee van kansen maar ook risico’s bij een voorgenomen investering. Er wordt ook meerwaarde gecreëerd tijdens de investering door sneller te kunnen acteren wanneer krachten en zwaktes bij management en organisatie scherp in beeld zijn gebracht.

 

Leadership Due Diligence

Enkele ervaringen van onze opdrachtgevers

“De door Ebbinge uitgevoerde Leadership Due Diligence voorkwam miscommunicatie en zorgde voor een snellere start omtrent het aanvullen van het MT”

“De scherpe blik vanuit Ebbinge leidde tot interne verschuivingen van mensen welke resulteerde in een sterkere organisatie, het sneller aannemen van een CTO en een beter verhaal richting de bank voor verdere financiering”

Wij bieden directies en managementteams – al dan niet in opdracht van Private Equity partijen – concrete en waardevolle handreikingen en inzichten om het leiderschap en daarmee de effectiviteit van organisaties te versterken. Hiervoor maken we gebruik van objectiverende assessmenttools (persoonlijkheid, drijfveren, capaciteitentests) in combinatie met diepte-interviews. Onze bevindingen en adviezen leggen we vast in heldere rapportages op individueel en teamniveau.

We komen graag met u in contact over de inzet van een op maat gesneden Leadership Due Diligence als waardevol onderdeel van een (voorgenomen) investering. Naast het reguliere due diligence onderzoek, biedt onze specifieke en scherpe blik op mensen en teams echt meerwaarde.

Neem voor meer informatie contact op met Mark Weterings of Marjolein Bosch.