diversiteit

Een veranderende wereld nodigt uit tot een ander selectieproces

Durf te kiezen voor iemand uit een andere sector

Een veranderende wereld nodigt uit tot een ander selectieproces

Het invullen van een openstaande positie leidt vaak tot ongeduld. Er moet snel iemand komen, want de nood is hoog. De bekende weg is dan de gemakkelijkste, zoeken naar iemand die één op één past, qua sector, ervaring en functieniveau. Maar het is ook een kans. Een kans om het eens anders aan te pakken. Zeker voor organisaties die het anders willen, of moeten. Toch kiezen zij in de praktijk vaak voor de status quo. Vanuit ongeduld, pragmatisme of het zeker willen weten. Allemaal legitieme redenen, en toch. Wat als je het nou eens anders aanpakt?

Door de technologisering en digitalisering van de wereld van nu, lopen steeds meer dingen door elkaar heen. Bedrijven komen los van hun primaire productkeuze en bedrijven die dat niet doen, overleven niet. Waardecreatie en cashflow gaan niet meer per se hand in hand. Strategieën worden gemaakt voor zes maanden en continu aangepast. Innoveren is dagelijkse kost. Keuzes maken en focus aanbrengen zijn belangrijk, maar open blijven staan voor nieuwe inzichten van buiten je eigen scope is essentieel. Veel bedrijven zijn in transitie. Zoekend naar hun rol en positie in de nieuwe wereld. Startups, zonder bagage uit het verleden, schieten als paddenstoelen uit de grond en zijn ineens serieuze concurrenten. Gamechangers, die in staat zijn de dingen wel anders te doen. En daarmee succes hebben. En de gevestigde orde in verwarring achterlaten.

Vernieuwing begint bij je mensen

De inrichting van het menselijk kapitaal in je organisatie biedt allerlei mogelijkheden om creativiteit en anders denken in je organisatie te injecteren. Competenties die nodig zijn om als organisatie de bocht ook daadwerkelijk te maken. Het begint met de bereidheid om open te staan. Je eigen patronen los te laten. De echte noodzaak tot verandering te voelen en de consequenties hiervan te accepteren. Want meer van hetzelfde is niet de weg naar voren.

Het is een bekend gegeven dat mensen van nature geneigd zijn tijdens een selectieproces degene te kiezen, die het meest op henzelf lijkt (een ‘mini-me’). In achtergrond, ervaring en persoonlijkheid. Vaak gaat dit ongemerkt, hoezeer je je best ook doet objectief te zijn. Maar het is ook bekend dat complementaire teams het meest succesvol zijn. Niet altijd makkelijk, en vaak tijdrovend, maar wel het best in staat mee te bewegen met de veranderingen om ons heen.

Mensen met ervaring van buiten je eigen sector kijken met een andere bril naar de uitdagingen waar jouw organisatie voor staat. Dit levert out-of-the-box inzichten voor problemen waar je zelf voor de oplossing in je eigen kringetje ronddraait. Andere sectoren kunnen ook verder zijn in een vakgebied, dat in je eigen organisatie nog in de kinderschoenen staat. Een FMCG-er bijvoorbeeld weet misschien niets van je product, maar wel alles over consumer insights en wat het is om de consument echt centraal te stellen. En zo zijn technologie- en telecombedrijven al verder op het gebied van het effectief inzetten van big data.

Een ‘match’ op waarden levert meer op

En dan wordt het interessant. Want dan start de zoektocht naar de onderliggende patronen in de gezochte kennis en ervaring. En naar de persoonlijkheden die echt passen bij de nieuwe, gewenste situatie. En tegelijkertijd verbinding kunnen maken met het bestaande, anders komt er van verandering niks terecht. Die zoektocht is niet in systemen en procedures te vatten, maar gaat over persoonlijke drijfveren en waarden van iedereen die betrokken is in het proces. Kun je elkaar hierop vinden? En kun je met elkaar zoeken naar de kennis en ervaring, die wel eens heel goed zouden kunnen passen, ondanks dat ogenschijnlijk niet zo lijkt. Het vraagt om doorvragen, de tijd nemen en uiteindelijk beslissen op intuïtie. Geen veilige keuze. Want zeker weten doe je het niet. Het blijft, in ieder geval gevoelsmatig, een gok.

Ondernemers durven wel te kiezen

Echte ondernemers, zeker in de jonge fase van hun bedrijf, verzamelen vaak mensen om zich heen die ze persoonlijk kennen. Omdat ze weten dat ze dezelfde waarden en energie delen. Lang niet altijd om de professionele ervaring. De energie is nodig om de ambities te realiseren, de organisatie te laten groeien met alle complexiteit die erbij komt kijken. Ze weten dat ze dit niet alleen kunnen, maar zijn enkel in staat deze verantwoordelijkheid te delen met mensen die dicht bij hen staan. Organisaties in transformatie hebben deze zelfde ‘sturm und drang’ energie nodig. Maar zien wij in de praktijk toch vaak de veilige keuze maken bij het aannemen van nieuwe directeuren. Bij de beslissing slaat de balans toch door  naar bekende ervaring en niet naar persoonlijkheid of vaardigheden uit een andere hoek.

Veel respect voor de bedrijven die wel anders durven. Die open staan voor, of zelfs vragen om mensen uit andere sectoren. Weten wat in het gezochte profiel en persoonlijkheid essentieel is, en dat het gaat om hoe iemand iets gedaan heeft, niet per se om het wat. Die oog hebben voor ervaringen die transporteerbaar zijn vanuit andere sectoren. En vernieuwing kunnen brengen. Vanuit de basis van vertrouwen, in zichzelf, in de toekomst en in de ander.  

Informatie en contact

Willemijn Broerse-Rienks 

T: +31 (0)20 5 725 725
E: info@ebbinge.nl