Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ bij culturele organisaties en goede doelen

In maart 2020 start de Ebbinge leergang Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ op culturele organisaties en  goede doelen voor huidige en toekomstige leden van een Raad van Toezicht.

Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ bij culturele organisaties en goede doelen

Vier maal per jaar start de Ebbinge leergang Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ op culturele organisaties en  goede doelen voor huidige en toekomstige leden van een Raad van Toezicht.

Naast het opdoen van actuele kennis op het vlak van Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ wordt aandacht besteed aan de specifieke vraagstukken voor toezichthouders, die actueel en urgent zijn in culturele organisaties en bij goede doelen. In het programma is veel ruimte voor actieve eigen deelname, intervisie en samenspel. Ook zijn er tussentijdse momenten ingebouwd voor individuele reflectie.

Uitgebreide brochure: britt.blomsma@ebbinge.nl of 020-574 7593 (Tessa Kaufmann)

Start: maart 2020, juni 2020, september 2020, november 2020
Aantal dagen: 7 dagen verspreid over een jaar
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 17
Locatie: Omgeving Hilversum

Bekijk hier alle leergangen die we aanbieden.

Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ bij culturele organisaties en goede doelen

Doel van de leergang

 • Kennismaken met en leren van governance-aspecten binnen de culturele organisaties en Goede Doelen.
 • Verwerven van de benodigde kennis en ervaring aan de hand van actuele theorieën en praktijkervaringen uit de culturele sector en Goede Doelen.
 • Verder ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit op het terrein van dienend leiderschap, communicatie en het bouwen van vertrouwen.
 • Inzicht in het functioneren binnen het team van toezichthouders, het samenspel met bestuurders en het voeren van eigen regie.

Doelgroep

De leergang richt zich op bestuurders, directeuren, professionals uit de private en (semi-) publieke sector die naast hun huidige positie een lidmaatschap van een Raad van Toezicht in een culturele en/of goede doelen organisatie overwegen of sinds kort uitvoeren. Vereisten zijn een academisch werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar werkervaring op senior niveau als directeur of vakvolwassen topprofessional.

Inhoud van de leergang

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van corporate governance, risicomanagement en financiële verslaglegging;
 • Persoonlijke effectiviteit in de rol van toezichthouder, teamdynamiek en communicatie, het samenspel met bestuurders, leiderschap, het nemen van regie en eigen verantwoordelijkheid;
 • Aandacht voor diversiteit binnen een Raad van Toezicht;
 • De rol van marketing, positionering, imago en reputatiemanagement;
 • Fondsenwerving, inkomstendiversificatie, innovatie en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen;
 • Impact: van een duidelijke en onderscheidende missie naar het meten van impact op relevante KPI’s en resultaten;
 • Uitleg over onderscheidende karakteristieken in de organisatiecultuur. Bewustwording van de ongeschreven regels.

Een theoretisch kader wordt steeds gekoppeld aan actuele cases en ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de toezichthouder. In het programma is veel ruimte voor actieve participatie, intervisie en samenspel. Ook zijn er tussentijdse momenten ingebouwd voor individuele reflectie.

Sprekers

Docenten en gastsprekers zijn ieder expert op hun vakgebied en zelf toezichthouder, directeur of adviseur binnen culturele organisaties en goede doelen.

Data

6 maart 2020, 10 april 2020, 20 mei 2020, 24 juni 2020, 9 september 2020, 28 oktober, 27 november 2020

Investering

De investering voor deze leergang bedraagt € 5.900, – exclusief BTW per deelnemer (inclusief studiemateriaal, lunch, koffie, thee en andere locatiekosten).

Deelname en aanmelden

 • Deelname vindt plaats op basis van volgorde van aanmelding. Aanmelding voor de leergang is mogelijk door het versturen van uw CV en korte motivatie naar britt.blomsma@ebbinge.nl.
 • Voorafgaand aan de leergang vindt een eerste screening en selectie plaats op basis van achtergrond en CV. We streven naar een groep met een diverse samenstelling, met deelnemers uit verschillende sectoren die elkaar kunnen inspireren.
 • Alle (potentiële) deelnemers hebben voor aanvang van de leergang een telefonische intake met de programmamanager van Ebbinge om de verwachtingen, leerdoelstellingen en aandachtspunten met elkaar af te stemmen.

Informatie en contact

Britt Blomsma (programmamanager)
T: 06-26022265
E: britt.blomsma@ebbinge.nl

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Bekijk de Diensten, Markten of Functiegroepen waarin wij actief zijn, lees onze Artikelen of bezoek Echt Ebbinge.

Alle open posities