De sleutel naar excellent leiderschap

Van ‘doing things right’ naar ‘doing the right things’.
Anita te Water & Saskia Braam

De sleutel naar excellent leiderschap

Bron:  CFO Bijlage, Alex van Groningen, Financieele Dagblad, 17 december 2013

We werken in onze Finance praktijk veel samen met CFO’s van mooie Nederlandse of buitenlandse ondernemingen, in Nederland of daarbuiten. Van multinational, private equity deelneming tot familiebedrijf. De profielen vertonen veel overeenkomsten, waaronder een academische opleiding, mooie achtergrond, goed cv. En uiteraard ook veel verschillen in persoonlijkheid, stijl en kwaliteiten. De een is gewoon goed, de ander succesvol en een kleine groep bijzonder succes vol. De vraag die ons altijd bezighoudt is wat dit verschil in succes veroorzaakt. Of nog beter: welke kenmerken kunnen succes in de toekomst voorspellen? Wat maakt een CFO tot een excellent leider?
Aan opleiding en ervaring kun je een aantal basiselementen zien die de kans op succes vergroten maar deze vormen zeker geen garantie op succes. Het is inmiddels algemeen bekend dat een track record bij een klinkende blue chip company en een goed stel hersens geen voorspellende waarde hebben voor succes in een andere setting. Zeker niet in de rol van CFO bij een ondernemend midmarket bedrijf, iets wat wij in onze praktijk veel tegenkomen.

Onze visie op wat een echt succesvolle CFO onderscheidt is, eenvoudig geformuleerd, dat deze in elke situatie weet wat de juiste dingen zijn die hij moet doen en dat ook doet! In onze leiderschapspraktijk beschrijven we dit als doing the right things. Dit in tegenstelling tot doing things right. Het zijn slechts twee woorden die omgedraaid zijn maar het is precies het verschil tussen management en echt leiderschap.

Nu is doing the right things geen gemakkelijk te herkennen eigenschap. Kon je er maar zo op selecteren. Om de onderliggende betekenis zichtbaar te maken, knippen wij het begrip veelal op in twee delen. Allereerst: the right things. ‘De juiste dingen’ impliceert een overwogen keuze tussen meerdere dingen die je kunt kiezen.
Daarvoor moet je echt snappen waar het in de business om gaat en zicht hebben op de grotere context waarin je als CFO opereert. Belangrijke competenties om dit te kunnen, zijn een goed analytisch en strategisch vermogen en besluitvaardigheid. Maar bovenal een uitstekend afwegingsvermogen om alle belangrijke factoren in een besluitvormingsproces in beschouwing te nemen en er het juiste belang aan toe te kennen.

Het tweede deel van de zin is het woord doing. Het gaat niet alleen om het kiezen van de juiste dingen maar ook om te zorgen dat deze daadwerkelijk uitgevoerd worden. Competenties en kwaliteiten die dit ondersteunen zijn organiserend vermogen, zaken concreet kunnen maken en implementatiekracht. Bij succesvolle leiders zien wij bovendien een grote mate van zelfkennis. Zij weten waar zij wel en niet goed in zijn. Zo kunnen zij de juiste mensen met de juiste kwaliteiten om zich heen verzamelen om zaken echt in beweging te zetten. In de stap van doing things right naar doing the right things ligt de sleutel naar succesvol leiderschap. In woorden een kleine stap. In de praktijk een hele ontwikkeling die begint met zelfkritisch vermogen en lef om jezelf met regelmaat te (laten) toetsen of je echt de juiste dingen aan het doen bent.

Informatie en contact

T: +31 (0)20 5 725 725
E: info@ebbinge.nl