Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ voor Zorg

Complexiteit en maatschappelijke relevantie van de zorg vraagt om ander toezicht. Integrale leergang met topsprekers, gericht op specifieke dilemma’s in deze sector.

  • Aantal dagen: 7 dagen
  • Locatie: Utrecht, UT

De leergang in het kort:

  • In Utrecht

  • Starten in November

  • Nederland

  • € 7000,- exclusief BTW

De groep van juni 2020 is op dit moment vol. Eind 2020/begin 2021 zal er een nieuwe Leergang Toezicht Nieuwe Stijl starten.

Op de agenda van toezichthouders in de zorg staan veel vraagstukken. Zoals de belangen van patiënten en cliënten, betaalbaarheid en efficiency van de zorg, kwaliteit van de dienstverlening, positionering en samenwerking met andere (zorg) organisaties, het spel met financiers zoals zorgverzekeraars, gemeenten of zorgkantoren, het zijn en blijven van een aantrekkelijke werkgever en transformatie op basis van de (digitale) mogelijkheden.

In dit complexe speelveld ontstaan verschillende dillema’s. Deze dillema’s staan centraal in de Leergang Toezicht Nieuwe Stijl voor de Zorg. Ebbinge start deze leergang, gericht op leden Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen, in juni 2020.

In het continu veranderende speelveld van de zorg, wordt van toezichthouders verwacht dat hun kennis up to date is, dat zij onafhankelijke toezichthouder én betrokken sparringpartner voor het bestuur zijn en voortdurend belangen afwegen.

Het programma besteedt aandacht aan al deze aspecten. Daarbij is er veel ruimte voor actieve betrokkenheid, intervisie en samenspel. Ook zijn er tussentijdse momenten ingebouwd voor individuele reflectie op de eigen (leiderschaps)rol en vaardigheden.

De leergang richt zich op bestuurders, directeuren en senior professionals die lid zijn van een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen in organisaties in de Zorg en/of Life Sciences. Vereisten zijn een academisch werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar senior werkervaring. Wij streven nadrukkelijk naar een divers samengestelde deelnemersgroep, met variëteit in culturele achtergrond, sekse, leeftijd en ervaring.

Mocht je graag de brochure met uitgebreide informatie over de leergang ontvangen, stuur dan een email naar niels.vantent@ebbinge.nl

Voor meer informatie

Niels van Tent

Programmamanager