Leergang Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ in Private Equity

Private Equity

  • Aantal dagen: 7 dagen
  • Locatie: Hilversum, NH

De leergang in het kort:

  • In Hilversum

  • Starten in April

  • Nederland

Het programma richt zich op het (praktisch) toepassen van actuele theorieën rondom toezicht, governance en leiderschap. Belangrijke thema’s vormen het nemen van regie, weten waar verantwoordelijk­heden liggen en het kennen dan wel ontwikkelen van een eigen persoonlijke stijl binnen de rol van commissaris in combinatie met de rol van aandeelhouder. In de leergang worden concrete cases besproken en ‘opgelost’ door de deelnemers en ten slotte getoetst aan de praktijk, waarbij de deelnemers ook veel leren van elkaar.

De leergang richt zich op senior private equity professionals die vanuit hun rol als investeerder een lidmaatschap (gaan) hebben in een Raad van Commissarissen van een private equity portfoliobedrijf én op de zogenoemde commissarissen “van buiten”, die namens de aandeelhouder/investeerder zitting nemen in een Raad van Commissarissen.

Mocht je graag de brochure met uitgebreide informatie over de leergang ontvangen, stuur dan een email naar caroline.tulp@ebbinge.nl

Corona-beleid met betrekking tot de leergangen

Al onze sessies vinden plaats in een live-setting. Dat vinden wij ook belangrijk. In een fysieke bijeenkomst komt de interactie en de dynamiek in de groep het beste tot zijn recht. We houden bij deze live bijeenkomsten uiteraard rekening met alle veiligheidsmaatregelen en we houden de ontwikkelingen vanuit het kabinet en RIVM nauwlettend in de gaten. Mocht het zo zijn dat de maatregelen aangescherpt worden, dan zullen wij de sessies verplaatsen naar een later moment. Mocht jij (of een ander gezinslid) klachten hebben of mocht je je (nog) niet prettig voelen bij een groepsbijeenkomst, dan is het mogelijk om je deelname kosteloos te verschuiven naar een later moment. We doen dat dan in goed overleg.

Voor meer informatie

Willem Dokkum

Programmamanager