Leergang Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ in Private Equity

Private Equity

  • Aantal dagen: 6 dagen
  • Locatie: Hilversum, NH

De leergang in het kort:

  • In Hilversum

  • Starten in Oktober

  • Nederland

In oktober 2020 start Ebbinge de tweede leergang Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ in Private Equity, gericht op issues en dilemma’s voor de commissaris die tevens de rol van aandeelhouder vertegenwoordigt. Het programma richt zich op het (praktisch) toepassen van actuele theorieën rondom toezicht, governance en leiderschap. Belangrijke thema’s vormen het nemen van regie, weten waar verantwoordelijk­heden liggen en het kennen dan wel ontwikkelen van een eigen persoonlijke stijl binnen de rol van commissaris in combinatie met de rol van aandeelhouder. In de leergang worden concrete cases besproken en ‘opgelost’ door de deelnemers en ten slotte getoetst aan de praktijk, waarbij de deelnemers ook veel leren van elkaar.

De leergang richt zich op senior private equity professionals die vanuit hun rol als investeerder een lidmaatschap (gaan) hebben in een Raad van Commissarissen van een private equity portfoliobedrijf én op de zogenoemde commissarissen “van buiten”, die namens de aandeelhouder/investeerder zitting nemen in een Raad van Commissarissen.

Mocht je graag de brochure met uitgebreide informatie over de leergang ontvangen, stuur dan een email naar eva.knoups@ebbinge.nl

Voor meer informatie

Eva Knoups

Programmamanager