Met vooraanstaande strategy consultants, law firms, corporate finance boutiques en andere adviespartijen hebben wij relaties die soms al meer dan 30 jaar teruggaan.

Zakelijke Diensten

Het dienstenlandschap verandert. Meetbaarheid van de toegevoegde waarde wordt steeds belangrijker. Hierdoor ontstaat een aantal grote internationale dienstverleners die hun klanten breder en dieper kunnen bedienen. Deze ontwikkeling biedt anderzijds ruimte aan kleine, gespecialiseerde en persoonlijke dienstverleners, nichespelers en boutiques. Sinds de start van ons kantoor in 1982 zijn wij actief binnen zakelijke diensten.

Ook in onze economie is zakelijke dienstverlening van cruciaal belang. Ook krijgen fysieke producten steeds duidelijker een diensten of services component. Om onderscheidend te kunnen blijven en niet in een commodity te vervallen.

Twee soort zakelijk dienstverleners

Professionele adviesbureaus
Professionele adviesbureaus adviseren hun opdrachtgevers. Voor Ebbinge zijn dat klanten in strategie consulting, tactisch of operationeel advies. Of adviesbureaus met een focus op specifieke expertisegebieden zoals M&A, Finance, Marketing, Legal, Tax, ICT of HR.

Human capital staat hier centraal: investeren in de ontwikkeling van mensen betekent investeren in de organisatie zelf. De selectie om binnen te komen is streng. Alleen in diegenen die écht het verschil gaan maken wordt geïnvesteerd: het zijn zonder uitzondering inhoudelijk sterke, analytische en gedreven kandidaten.

Weinig vissen, veel hengels

Ebbinge begrijpt het belang van de allerbeste mensen in een adviesbureau. Dat zijn om te beginnen niet alleen degenen die nú het beste advies kunnen geven, maar ook diegenen die opdrachtgevers binden en nieuwe medewerkers kunnen inspireren.

Een schaars profiel. Er zwemmen zogezegd weinig vissen in de vijver en er steken veel hengels in het water. Daarbij is de stap naar ‘corporate advisory life’ voor de nieuwe generaties geen vanzelfsprekendheid meer. De search is dus minstens zo belangrijk als de selectie. Wij helpen hier een goede balans in te vinden.

Degenen die de stap naar de advieswereld maken, krijgen de kans te leren van de besten, veel verschillende sectoren en dynamiek te zien en organisaties te helpen wanneer het er echt op aankomt. Letterlijk soms mee te werken aan het voorpaginanieuws van het FD. De lat voor medewerkers wordt steeds verlegd, hier geldt ‘ up or out’. Met voor sommigen, maar bepaald niet altijd, toetreding tot de top/maatschap als eerste ambitie.

Grootschalige diensten
Veelal grote, bekende (internationale) spelers. Hier vallen onder meer uitzendbureaus, cateringbedrijven, vervoersbedrijven, schoonmaakbedrijven, luchtvaart en logistiek onder. Grootschalig, met vaak een groot en belangrijk operationeel aspect. En bijzondere aandacht voor de rol die de mens speelt binnen het dienstverlenende concept.

Deze ondernemingen hebben sectorspecifieke kenmerken zoals bijvoorbeeld klantgerichtheid, punctualiteit, prijs, snelheid, toegang tot een netwerk, etc.

Diensten worden altijd (voor een groot deel) door en met mensen geproduceerd. De menselijke ervaring van de klant is hier cruciaal. Per saldo betekent het in deze tak focus op de juiste kerncijfers (KPI’s). Degene die dat het beste doet, met de beste mensen en in lijn met de eigen strategie behoort tot de winnaars.

Onze diensten

Ebbinge probeert uw onderneming écht te begrijpen, de historie, waar men nu staat, de zakelijke context, wat er moet gebeuren. Door ook niet voor de hand liggende vragen te stellen. Wij helpen bij het in kaart brengen van het potentieel en de formulering van de opdracht. Het gaat vaak over executive search van gespecialiseerde profielen. Het doel: de best passende kandidaten vinden.

Ook kunnen wij adviseren welke competenties en vaardigheden nodig zijn. In teams of op individueel niveau. Dan kan gaan over geregisseerde in-, door- en uitstroom van human capital. Daarnaast adviseren wij over organisatieopbouw en ontwikkeling/coaching. En bieden wij advies op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie.

Informatie en contact

Janneke van Griensven, Michiel Stal.

T: +31 (0) 20 5 725 725
E: info@ebbinge.nl