Foto bij Leergang Toezichthouder 'Nieuwe Stijl'

In februari 2019 start wederom de exclusieve en vernieuwende Ebbinge leergang Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ voor huidige en toekomstige leden van een Raad van Commissarissen/Toezicht.

Ebbinge Leergang: Toezicht Nieuwe Stijl - voor huidige & toekomstige leden van RvC / RvT

Ebbinge Leergang: Toezicht Nieuwe Stijl - voor huidige & toekomstige leden van RvC / RvT

In februari 2019 start wederom de exclusieve en vernieuwende Ebbinge leergang Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ voor huidige en toekomstige leden van een Raad van Commissarissen/Toezicht. Naast het opdoen van actuele kennis op het vlak van corporate governance en Risicomanagement wordt vooral ook veel aandacht besteed aan persoonlijke effectiviteit rondom leiderschap, beïnvloeding en communicatie. Het gaat hier om een leergang met een gecombineerde focus op het versterken van vaardigheden en het opdoen van kennis. Het nemen van regie, weten waar verantwoordelijkheden liggen en het kennen dan wel ontwikkelen van een eigen persoonlijke identiteit binnen de rol van toezichthouder vormen belangrijke thema’s.

Corporate governance in de private- en publieke sector is een zeer actueel onderwerp en staat volop in de schijnwerpers. Organisaties zien zich gesteld aan verschillende eisen van juridische, financiële, bestuurlijke en ook persoonlijke aard. Transparantie, helderheid, (eigen) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid doen een beroep op zowel de professionaliteit als de effectiviteit van toezichthouders. Vanuit de markt is er groeiende behoefte aan professionele toezichthouders die hun vak écht verstaan én effectief leiderschap laten zien.

Doel van de leergang

Verwerven van de benodigde kennis en ervaring aan de hand van actuele theorieën en praktijkervaringen;

Verder ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit op het terrein van lef, leiderschap, communicatie en bouwen van vertrouwen;

Inzicht in het functioneren binnen het team van toezichthouders, het samenspel met bestuurders en het voeren van eigen regie;

Kennismaken met en leren van governance-aspecten binnen zowel het private als publieke domein.

Doelgroep

De leergang richt zich op bestuurders, directeuren, professionals uit de private en (semi-) publieke sector die naast hun huidige positie een lidmaatschap van een Raad van Toezicht of Commissariaat overwegen of sinds kort uitvoeren. Vereisten zijn een academisch werk- en denkniveau met minimaal 15 jaar werkervaring op senior niveau als bestuurder, directeur of vakvolwassen topprofessional.

Inhoud van de leergang

De nadruk van het programma ligt op het (praktisch) toepassen van actuele theorieën en kennis rondom toezicht, governance en effectief leiderschap. Een theoretisch kader wordt steeds in relatie gebracht tot cases en ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de toezichthouder. In het programma is veel ruimte voor actieve eigen deelname, intervisie en samenspel. Ook zijn er tussentijdse momenten ingebouwd voor individuele reflectie.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Leiderschap, zelfreflectie en persoonlijke effectiviteit in relatie tot het profiel van de toezichthouder;
 • Board Dynamics, samenspel tussen toezichthouder/commissaris en bestuurder;
 • Corporate Governance en de rol van toezichthouders en commissarissen;
 • Financiën, verantwoording en risicomanagement;
 • Aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en controle;
 • Ontwikkelingen en trends op het terrein van governance.
 • Docenten en gastsprekers hebben zeer ruime ervaring in de rol van toezichthouder, bestuurder, manager of adviseur binnen zowel het bedrijfsleven als in het  publieke domein.

Opzet van de leergang

 • De leergang heeft een doorlooptijd van ongeveer een jaar, te starten in februari 2019.
 • De deelnemers zorgen zelf voor ‘training on the job aan de hand van een stageplaats die men zelf moet organiseren (optioneel, maar zeer aan te bevelen als extra tool voor persoonlijke ontwikkeling en kennismaking met de praktijk).
 • Theorie en praktijk worden afgewisseld. De nadruk ligt steeds op het (praktisch) toepassen van actuele theorieën en kennis rondom toezicht, governance en effectief leiderschap.
 • Het aantal deelnemers per leergang is minimaal 12 en maximaal 17.
 • Locatie: omgeving buitengebied van Utrecht.

Investering

De investering voor deze leergang bedraagt € 5.900, - exclusief BTW per deelnemer (inclusief studiemateriaal, lunch, koffie, thee en andere locatiekosten).

Deelname en aanmelden

 • De eerst volgende leergang ‘Toezicht Nieuwe Stijl’ start in februari 2019. Uiterlijke datum voor aanmelding: 15 december 2018.
 • Bekijk hier de 
 • Aanmelding voor de leergang is mogelijk door het versturen van uw CV en korte motivatie naar leergang.toezicht@ebbinge.nl.
 • Voorafgaand aan de leergang vindt een eerste screening en selectie plaats op basis van achtergrond en CV. We streven naar een groep met een diverse samenstelling, met deelnemers uit verschillende sectoren die elkaar kunnen inspireren.
 • Alle (potentiële) deelnemers hebben voor aanvang van de leergang een telefonische intake met de programmamanager van Ebbinge om de verwachtingen, leerdoelstellingen en aandachtspunten met elkaar af te stemmen.

 

Informatie en contact

Eva Knoups (programma-manager)
T: 06-38197416
E: eva.knoups@ebbinge.nl